Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Krainy Lasów

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020Plan Komunikacji

Zamieszczamy Plan Komunikacji naszej WLGD obowiązujący na okres wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2013-2020Raport z ewaluacji LSR Krainy Lasów i Jezior

Ewaluacja zewnętrzna realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior została przeprowadzona w roku 2022 przez firmę OMIKRON Mariusz Wachowicz.Ankieta monitorująca

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU WIELKOPOLSKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA KRAINA LASÓW I JEZIOROstatnie spotkanie konsultacyjne

W dniu 4 grudnia br. odbyło się już ostatnie z zaplanowanych spotkań warsztatowych.Pierwsze grudniowe spotkanie warsztatowe zakończone

Szanowni Państwo, trwają końcowe prace nad dokumentem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR).Warsztaty

Mamy za sobą kolejne listopadowe spotkanie warsztatowe, które odbyło się w dniu 27.11.br.Zaproszenie na ostatnie spotkanie konsultacyjne

Zachęcamy do udziału w ostatnich już konsultacjach lokalnych liderów: przedstawicieli lokalnych samorządów, radnych, sołtysów, reprezentantów instytucji kultury, fundacji i stowarzyszeń, przedsiębiorców oraz wszystkich mieszkańców.Spotkanie warsztatowe

W dniu 23.11.2015 r. odbyło się kolejne spotkanie warsztatowe poświęcone pracom nad naszą LSR.Zaproszenie na konsultacje - warsztaty

Zapraszamy przedstawicieli lokalnych samorządów, radnych, sołtysów, reprezentantów instytucji kultury, fundacji i stowarzyszeń, przedsiębiorców oraz wszystkich mieszkańców na kolejne warsztaty w dniu 01.12.2015 r.Spotkanie konsultacyjne - warsztaty

Zapraszamy przedstawicieli lokalnych samorządów, radnych, sołtysów, reprezentantów instytucji kultury, fundacji i stowarzyszeń, przedsiębiorców oraz wszystkich mieszkańców na kolejne warsztaty w dniu 27.11.2015 r.Spotkania warsztatowe

Zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior na lata 2014-2020.Ministerstwo odpowiada w sprawie konkursu

Zestaw pytań i odpowiedzi w sprawie konkursu na wybór LSR w okresie 2014-2020.Konsultacje społeczne

W ciągu ostatnich dwóch tygodni WLGD zorganizowało i uczestniczyło w spotkaniach w ramach cyklu konsultacji społecznych na obszarze naszych 12 gmin członkowskich.Plan włączenia społeczności

Poniżej zamieszczamy Plan włączenia społeczności lokalnej w prace nad opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Lasów i Jezior.Konsultacje społeczne

W dniach 23 i 24 września br. odbyły się pierwsze spotkania w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania naszej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.Konsultacje społeczne - harmonogram

Zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior na lata 2014-2020.Konsultacje telefoniczne z mieszkańcami obszaru WLGD

Kontynuujemy prace nad nową LSR na lata 2014–2020.Ankietowe badanie opinii mieszkańców obszaru WLGD

Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem nowej LSR na lata 2014–2020 prosimy o wypełnienie przygotowanej przez nas ankiety.Wrześniowe spotkanie warsztatowe

W dniu 2 września br. w siedzibie WLGD Kraina Lasów i Jezior w Lesznie odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe poświęcone opracowaniu nowej LSR na lata 2014-2020.Pierwsze spotkanie warsztatowe

Zachęcamy do udziału w konsultacjach lokalnych liderów: przedstawicieli lokalnych samorządów, radnych, sołtysów, reprezentantów instytucji kultury, fundacji i stowarzyszeń, przedsiębiorców oraz wszystkich mieszkańców.