Na obecnym etapie przygotowywania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 będziemy przeprowadzać otwarte konsultacje społeczne na terenie każdej z gmin członkowskich WLGD.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach lokalnych liderów: przedstawicieli lokalnych samorządów, radnych, sołtysów, reprezentantów instytucji kultury, fundacji i stowarzyszeń, przedsiębiorców oraz wszystkich mieszkańców.

Na spotkaniu zaprezentujemy:
- nowe założenia Podejścia LEADER na lata 2014-2020;
- wstępne założenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Lasów i Jezior;
- dokonamy wspólnej analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń naszego regionu;
- porozmawiamy o wyznaczeniu celów i przedsięwzięć w ramach nowej LSR.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wspólnej pracy nad Lokalną Strategią Rozwoju Krainy Lasów i Jezior, mając nadzieję, że projekty i inicjatywy, które narodzą się w Waszym środowisku będą mogły uzyskać wsparcie finansowe w ramach Programu LEADER w nadchodzących latach.

W załączeniu harmonogram spotkań w poszczególnych gminach naszej WLGD Kraina Lasów i Jezior.

Pliki do pobrania:
konsultacje_spoleczne.pdf