Umowa Ramowa

W dniu 17 maja 2016 r. podpisano w Poznaniu Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność czyli tzw. Umowę Ramową.

Czytaj więcej