UMOWA RAMOWA - KRAINA LASÓW I JEZIOR

Umowa Ramowa

W dniu 17 maja 2016 r. podpisano w Poznaniu Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność czyli tzw. Umowę Ramową.Załączniki do umowy ramowej

Zgodnie z zapisami Umowy Ramowej podajemy do publicznej wiadomości aktualną treść załączników do Umowy RamowejInformacja o wykorzystaniu środków finansowych

Zgodnie z zapisami Umowy Ramowej podajemy do publicznej wiadomości Informację o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania WLGD Kraina Lasów i Jezior