Poniżej publikujemy aktualny tekst Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w formacie .pdf oraz powiązane z nią dokumenty:
  • Regulamin Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior,
  • procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR,
  • procedury wyboru i oceny grantobiorców,
  • kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów,
  • kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.Załączniki: