Na spotkaniu zaprezentujemy:
- nowe założenia Podejścia LEADER na lata 2014-2020,
- projekt Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Lasów i Jezior,
- projekty celów i przedsięwzięć w ramach nowej LSR,
- projekt budżetu.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wspólnej pracy nad Lokalną Strategią Rozwoju Krainy Lasów i Jezior, mając nadzieję, że projekty i inicjatywy, które narodzą się w Waszym środowisku będą mogły uzyskać wsparcie finansowe w ramach Programu LEADER w nadchodzących latach.

Na spotkanie zapraszamy w dniu 02.IX.2015 r. (środa) o godzinie 12.00, w Delegaturze UW, Plac Kościuszki 4, sala nr 111 w Lesznie.