W załączeniu zamieszczamy zestaw pytań wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach konkursu na wybór lokalnych strategii rozwoju w okresie 2014-2020.
Pliki do pobrania:
pytania_i_odpowiedzi_mrirw_-_wybor_lsr.doc