Skład organów WLGD Kraina Lasów i Jezior

Organami stowarzyszenia Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior są: Walne Zebranie Członków, Rada, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

Skład Rady

Tomasz Biernaczyk,
Łukasz Bartkowiak,
Iwona Gawron,
Piotr Jańczak,
Leszek Józefczak,
Marcin Kosicki,
Magdalena Kozak,
Monika Raczyńska,
Anna Roszak,  
Bogdan Turliński,
Dorota Wróbel,
Radosław Zuter


Skład Zarządu

   Jarosław Jankowski,
Maciej Malczyk,
Jan Pietrzak,
Krzysztof Piwoński,
Maciej Tomaszewski

   

Skład Komisji Rewizyjnej

Zofia Dragan,
Maja Flieger,
Wiesława Małycha,
Aldona Nyczak,
Joanna Skrzypczak