Skład organów WLGD Kraina Lasów i Jezior

Organami stowarzyszenia Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior są: Walne Zebranie Członków, Rada, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

Skład Rady

    Tomasz Biernaczyk - Przewodniczący
    Maja Flieger - Wiceprzewodnicząca
    Marcin Kosicki - Wiceprzewodniczący

    Łukasz Bartkowiak
    Piotr Jańczak
    Leszek Józefczak
    Hieronim Koszyczarek
    Wiesława Małycha
    Monika Raczyńska
    Bogdan Turliński
    Dorota Wróbel
    Radosław Zuter
    Mariola Żołędziejewska

Skład Zarządu

    Krzysztof Benedykt Piwoński - Prezes
    Robert Kasperczak - Wiceprezes  
    Mieczysław Kowalczyk - Skarbnik

    Marian Mielcarek
    Roman Skiba
    Jan Szkudlarczyk

Skład Komisji Rewizyjnej

    Janusz Chodorowski
    Zofia Dragan - Przewodnicząca
    Iwona Gawron
    Jerzy Machowiak
    Aldona Nyczak