Skład organów WLGD Kraina Lasów i Jezior

Organami stowarzyszenia Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior są: Walne Zebranie Członków, Rada, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

Skład Rady

    Tomasz Biernaczyk - Przewodniczący
    Maja Flieger - Wiceprzewodnicząca
    Marcin Kosicki - Wiceprzewodniczący

    Łukasz Bartkowiak
    Piotr Jańczak
    Leszek Józefczak
    Hieronim Koszyczarek
    Wiesława Małycha
    Monika Raczyńska
    Bogdan Turliński
    Dorota Wróbel
    Radosław Zuter


Skład Zarządu

    Krzysztof Benedykt Piwoński - Prezes
    Jarosław Jankowski - Wiceprezes  
    Maciej Tomaszewski - Skarbnik

    Maciej Malczyk - Członek
    Jan Pietrzak - Członek
   

Skład Komisji Rewizyjnej

   Zofia Dragan - Przewodnicząca
    Joanna Skrzypczak
    Iwona Gawron
    Jerzy Machowiak
    Aldona Nyczak