Zdjęcie

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Obrazek
Aneks do Umowy Ramowej

W dniu 27 stycznia 2021 r. WLGD Kraina Lasów i Jezior zawarła kolejny aneks do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czytaj więcej


Obraz