Zachęcamy do udziału w konsultacjach lokalnych liderów: przedstawicieli lokalnych samorządów, radnych, sołtysów, reprezentantów instytucji kultury, fundacji i stowarzyszeń, przedsiębiorców oraz wszystkich mieszkańców.

Na spotkaniu zaprezentujemy propozycje:
- planu działania, planu komunikacji, matrycy logicznej,
- projekty celów i przedsięwzięć w ramach nowej LSR,
- projekt budżetu.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wspólnej pracy nad Lokalną Strategią Rozwoju Krainy Lasów i Jezior, mając nadzieję, że projekty i inicjatywy, które narodzą się w Waszym środowisku będą mogły uzyskać wsparcie finansowe w ramach Programu LEADER w nadchodzących latach.

Na spotkanie zapraszamy w dniu 23.XI.2015 r. (poniedziałek) o godzinie 12.00, w Delegaturze UW, Plac Kościuszki 4,sala nr 111 w Lesznie.

Projekty w/w dokumentów są dostępne w biurze WLGD Kraina Lasów i Jezior, na prośbę osób zainteresowanych możemy przesłać projekty pocztą elektroniczną.

Serdecznie zapraszamy.