Zapisy na bezpłatne szkolenia

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania LSR Krainy Lasów i Jezior na Przedsięwzięcie 2.1.1 Zakładanie nowej działalności gospodarczej rozpoczynamy zapisy na bezpłatne warsztaty dla potencjalnych beneficjentów tego działaniaXIX Walne Zebranie Członków WLGD Kraina Lasów i Jezior

W dniu 30 września 2020 r. odbyło się XIX Walne Zebranie Członków StowarzyszeniaZaproszenie na Walne Zebranie Członków

W dniu 30 września 2020 r. odbędzie się XIX Walne Zebranie Członków WLGD Kraina Lasów i Jezior
I Kiermasz Rzemieślniczy za nami

Produkty od lokalnych producentów można było kupić na I Kiermaszu Rzemieślniczym w Osiecznej. Na terenie Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa oferowano m.in. wędliny, sery, miody, piwo czy owoce. Wydarzenie cieszyło się sporym zainteresowaniem.Kiermasz rzemieślniczy Smak i Tradycja

W nadchodzącą niedzielę zapraszamy do Osiecznej.Aneks do Umowy Ramowej

W dniu 14 lipca 2020 r. WLGD Kraina Lasów i Jezior zawarła kolejny aneks do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.Konkurs fotograficzny "Polska smakuje"

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłosił konkurs fotograficzny pt."Polska smakuje"Konsultacje Społeczne - Zmiany w LSR Kraina Lasów i Jezior

WLGD Kraina Lasów i Jezior zaprasza do wzięcia udziału w procesie aktualizacji naszej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.KOMUNIKAT DOTYCZĄCY TRYBU KONKURENCYJNEGO W RAMACH PROW 2014-2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300).Tarcza Antykryzysowa a PROW

Przekazujemy wiadomość przesłaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. wdrażania PROW w czasie epidemii COVID-19.Ograniczenia w przyjmowaniu interesantów

Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, WLGD Kraina Lasów i Jezior wprowadza ograniczenia wizyt interesantów w Biurze do odwołania.Informacja dla beneficjentów

Ze względu na szczególne rozwiązania wprowadzone w związku z pandemią istnieje możliwość dokonania niektórych czynności w terminie 14 dni po ustaniu wprowadzonych ograniczeń.Warsztat refleksyjny

W piątek 27 lutego br. uczestniczyliśmy w warsztacie refleksyjnym w Osiecznej.KOWR czeka na zgłoszenia do „Bitwy Regionów”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do udziału w piątej edycji konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów” dla Kół Gospodyń Wiejskich.„Cyfrowy mieszkaniec – szkolenia"

„Cyfrowy mieszkaniec – kompleksowy projekt wsparcia nauczania TIK wielkopolskiej lokalnej grupy działania Kraina Lasów i Jezior”Zapraszamy na warsztat refleksyjny

Warsztat refleksyjny odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 r. Zapraszamy do zgłaszania swojego udziału w warsztacie.Ocena operacji zakończona

Na XIII Posiedzeniu Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior zostały ocenione wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach naboru nr 10/2019.Zmiany w LSR Kraina Lasów i Jezior - Konsultacje Społeczne

WLGD Kraina Lasów i Jezior zaprasza do wzięcia udziału w procesie aktualizacji naszej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Umowa na projekt "Cyfrowy mieszkaniec" podpisana

W dniu 8 stycznia 2020 r. nasza LGD zawarła z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę na realizację projektu „Cyfrowy mieszkaniec - kompleksowy projekt wsparcia nauczania TIK Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior”Informacja o zakończonym naborze wniosków

Zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020