AKTUALNOŚCI - KRAINA LASÓW I JEZIOR

Nabór na małe projekty Interreg Europa Środkowa

W październiku ruszy nabór na projekty małej skali w programie Interreg Europa Środkowa. Niezależnie od tego, czy jesteś częścią organizacji publicznej, czy prywatnej, jest to Twoja szansa na pobudzenie innowacji i stworzenie rozwiązań dostosowanych do konkretnych potrzeb obszarów zmarginalizowanych pod względem geograficznym i gospodarczym.Przedłużenie terminu realizacji operacji

W Dzienniku Ustaw RP pod pozycjami 884, 882 i 874 opublikowano zmiany rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla poddziałań „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” oraz „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.XXIV Walne Zebranie Członków WLGD Kraina Lasów i Jezior

W dniu 28 maja 2024 r. odbyło się XXIV Walne Zebranie Członków stowarzyszenia WLGD Kraina Lasów i Jezior.Konsultacje publiczne projektu aktu prawnego dla poddziałania 19.2

W MRiRW trwają prace nad przedłużeniem terminów realizacji operacjiWalne Zebranie

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków WLGD Kraina Lasów i Jezior.Konkurs „PROW w obiektywie – piąta edycja” – wydłużony termin zgłaszan

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „PROW w obiektywie – piąta edycja” organizowanym przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa wielkopolskiego działającą w ramach Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.Konkurs „Sposób na sukces”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło XXIV edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.Festiwal Polska od Kuchni - trwają zapisy do konkursów dla Kół Gospody

Chcąc uhonorować wkład Kół Gospodyń Wiejskich w promowanie bogactwa oraz różnorodności lokalnej tradycji a także pogłębić wiedzę o kulturze regionu, Organizatorzy Festiwalu „Polska od Kuchni” już po raz kolejny zapraszają wszystkie KGW do udziału w konkursach angażujących Koła z całej Polski.Warsztat refleksyjny

W Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej wzięliśmy udział w warsztacie refleksyjnym dotyczącym realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej w ramach PROW na lata 2014-2020.Konkurs fotograficzny „PROW w obiektywie – piąta edycja”

W dniu 8 lutego 2024 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu fotograficznego „PROW w obiektywie – piąta edycja”.Zapraszamy na warsztat refleksyjny

Warsztat refleksyjny odbędzie się w dniu 23 lutego 2024 r. w Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej.Terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi terminów ogłoszenia naborów wniosków o przyznanie pomocy w nowej perspektywie finansowej UE informujemy co następuje:Umowa ramowa i nowa strategia

W dniu 4 stycznia 2024 r. podpisano w Rydzynie Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na nowy okres programowania UE czyli tzw. Umowę Ramową.Podpisanie Umowy Ramowej

W dniu 4 stycznia 2024 r. w siedzibie Rydzyńskiego Ośrodka Kultury nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (tzw. umowy ramowej).Zaproszenie

Zaproszenie na podpisanie umowy ramowejNowa strategia wybrana

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 7 grudnia 2023 roku Uchwałą Nr 7557/2023 zatwierdził listę strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wybranych do finansowania w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.Konkurs "Przyjazna wieś"

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Przyjazna wieś"Wspólnie tworzymy nową Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023 – 2027

Zapraszamy i zachęcamy do zaangażowania się w proces tworzenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior na lata 2023-2027.Konsultacje dot. celów oraz przedsięwzięć w nowej LSR

WLGD Kraina Lasów i Jezior pracuje nad Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior na lata 2023-2027.Walne Zebranie

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków WLGD Kraina Lasów i Jezior.Konkurs fotograficzny „PROW w obiektywie – czwarta edycja”

Do 31 maja można zgłaszać prace w ramach konkursu fotograficznego „PROW w obiektywie – czwarta edycja”