W dniu 24 marca 2022 r. Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborów nr 16/2022 i 17/2022.

Szczegółowe wyniki oceny operacji przedstawiamy w zakładce Inicjatywa LEADER 2014-2020 -> Nabory wniosków.