Uprzejmie informujemy, iż rozpoczyna się kolejna, XXI edycję Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz na najlepszą potrawę regionalną. Jego celem jest znalezienie i zachowanie narodowych specjałów, zanim odejdą w zapomnienie, wyparte przez „szybką” przemysłową żywność.

Konkurs przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie – w czasie finałów regionalnych – wyłaniani są laureaci w czterech kategoriach. Drugi etap konkursu to wybór dokonany przez Krajową Kapitułę Konkursu – spośród produktów nominowanych w regionach.

Obsługę konkursu prowadzi Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, 61-714 Poznań, al. Niepodległości 34, kontakt: Oddział ds. Promocji Rolnictwa, Żywności i Turystyki Wiejskiej, tel. 61/626-65-34, 61/626-65-33, 61/626-65-20, 61/626-65-26 lub 61/626-65-00, e-mail: dr.sekretariat@umww.pl

Karty zgłoszeniowe w Konkursie proszę przesłać do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi do dnia 22.06.2022 r.

Materiały są dostępne na stronach internetowych: https://www.umww.pl/xxi-edycja-konkursu-wojewodzkiego-nasze-kulinarne-dziedzictwo-smaki-regionow, https://sdk-wlkp.pl/zaproszenie-nasze-kulinarne-dziedzictwo-smaki-regionow-3/ i https://www.produktyregionalne.pl/nkd.html.