W dniu dzisiejszym (30 sierpnia 2022 r.), po interwencji pracowników Biura WLGD, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zamieściła na swojej stronie (https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3) formularz wniosku o przyznanie pomocy w wersji 5z z odblokowanymi polami wyboru, których nie można było do tej pory prawidłowo wypełnić.

Wnioskodawców, którzy zamierzają złożyć wniosek w ramach trwającego naboru nr 18/2022 i zaczęli go już wypełniać, prosimy o ponowne pobranie formularza wniosku i prawidłowe uzupełnienie wszystkich pól.

W sytuacji, gdyby w trakcie wypełniania wniosku pojawiła się ponownie taka sytuacja (pole zablokowane do edycji, chronione hasłem),  prosimy o niezwłoczny kontakt z Biurem WLGD.