Dodatkowe środki dla WLGD Kraina Lasów i Jezior

W dniu 28.10.2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Prezes WLGD Kraina Lasów i Jezior Krzysztof Benedykt Piwoński i Skarbnik stowarzyszenia Maciej Tomaszewski podpisali z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim aneks do umowy ramowej.Konkurs „Aktywne Koła Gospodyń Wiejskich w Wielkopolsce”

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ogłasza konkurs: „Aktywne Koła Gospodyń Wiejskich w Wielkopolsce”„Małe Wielkie Dzieła: Gostyńskie Produkty Lokalne”

Grupa Nieformalna GOstyńska Akcja re-ANIMACJA zaprasza do wspólnego działania.Walne Zebranie Członków

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków WLGD Kraina Lasów i Jezior.Nowe formularze wniosków

W dniu 26 sierpnia 2021 r. weszło w życie Zarządzenie Prezesa ARiMR Nr 83/2021 wprowadzającego zaktualizowany formularz wniosku o przyznanie pomocy (4z) na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020,Uwaga- Konkurs !!! Strona internetowa przewodnikiem po agroturystyce..

Samorząd Województwa Wielkopolskiego organizuje Konkurs dla wielkopolskich gospodarstw agroturystycznych pn. „Strona internetowa przewodnikiem po agroturystyce w Wielkopolsce” Stanowi on kontynuację odbywającego się od 2007 roku „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki wiejskiej w Wielkopolsce” w nieco innej formie. Tym razem ocenie będą podlegać strony internetowe agroturystyk.Zaproszenie na szkolenie

W związku z ogłoszeniem kolejnych naborów wniosków o przyznanie pomocy, WLGD Kraina Lasów i Jezior serdecznie zaprasza na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów.Kolejne nabory wniosków ogłoszone

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaakceptował terminy naborów wniosków o przyznanie pomocyKonkurs fotograficzny „PROW w obiektywie – druga edycja”

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „PROW w obiektywie – druga edycja” organizowanym przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa wielkopolskiego działającą w ramach Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów

W imieniu Pana Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego serdecznie zapraszamy do udziału w XX edycji konkursu Wojewódzkiego „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”Konsultacje Społeczne - Zmiany w LSR Kraina Lasów i Jezior

WLGD Kraina Lasów i Jezior zaprasza do wzięcia udziału w procesie aktualizacji naszej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Kolejne aneksy do umów

ARiMR wprowadziło do stosowania kolejne aneksy do umów przyznania pomocy.Nowe formularze umów

W dniu 21 maja 2021 r. weszło w życie Zarządzenie Prezesa ARiMR Nr 42/2021 wprowadzające zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (8z) na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.Ocena operacji zakończona

Zostały ocenione wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach naboru nr 11/2020.Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje o rozpoczęciu naboru do największego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich – „Bitwy Regionów”.Konsultacje Społeczne - zmiany w LSR i kryteriach

WLGD Kraina Lasów i Jezior zaprasza do wzięcia udziału w procesie aktualizacji naszej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz kryteriów wyboru operacji.Ruszyły zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich

Piętnaście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach przygotowanych podczas wyjątkowego święta - Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”. Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów.Ważne informacje dla wnioskodawców PROW 2014-2020

Ważne informacje dla wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach PROW 2014-2020 zostały pozostawione bez rozpatrzenia w związku ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemiiNabór wniosków ogłoszony!

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaakceptował termin naboru wniosków dla przedsięwzięcia 1.1.1. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej.Już możesz zapisać się do akcji Masz Głos!

Ruszył nabór do akcji Masz Głos 2021 – programu Fundacji Batorego dla organizacji społecznych, grup nieformalnych i aktywistów z całej Polski, którzy działają dla swoich lokalnych środowisk. Mogą zajmować się różnymi sprawami: ekologią, przestrzenią publiczną, lokalnymi przepisami, edukacją, działaniem na rzecz młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami – każda z tych inicjatyw jest ważna w akcji Masz Głos.Zapraszamy na spotkanie

WLGD Kraina Lasów i Jezior serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne - konsultacyjne dla potencjalnych Beneficjentów Przedsięwzięcia 1.1.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej - nabór wniosków będzie prowadzony od 6 do 20 kwietnia 2021 r.