Szkolenie ONLINE

Zapraszamy na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Przedsięwzięcia 2.1.1 Zakładanie nowej działalności gospodarczej.

Czytaj więcej
Zapisy na bezpłatne szkolenia

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania LSR Krainy Lasów i Jezior na Przedsięwzięcie 2.1.1 Zakładanie nowej działalności gospodarczej rozpoczynamy zapisy na bezpłatne warsztaty dla potencjalnych beneficjentów tego działania

Czytaj więcej
I Kiermasz Rzemieślniczy za nami

Produkty od lokalnych producentów można było kupić na I Kiermaszu Rzemieślniczym w Osiecznej. Na terenie Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa oferowano m.in. wędliny, sery, miody, piwo czy owoce. Wydarzenie cieszyło się sporym zainteresowaniem.

Czytaj więcej
Aneks do Umowy Ramowej

W dniu 14 lipca 2020 r. WLGD Kraina Lasów i Jezior zawarła kolejny aneks do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czytaj więcej
Informacja dla beneficjentów

Ze względu na szczególne rozwiązania wprowadzone w związku z pandemią istnieje możliwość dokonania niektórych czynności w terminie 14 dni po ustaniu wprowadzonych ograniczeń.

Czytaj więcej