Nowe formularze umów

W dniu 21 maja 2021 r. weszło w życie Zarządzenie Prezesa ARiMR Nr 42/2021 wprowadzające zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (8z) na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.Ocena operacji zakończona

Zostały ocenione wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach naboru nr 11/2020.Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje o rozpoczęciu naboru do największego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich – „Bitwy Regionów”.Konsultacje Społeczne - zmiany w LSR i kryteriach

WLGD Kraina Lasów i Jezior zaprasza do wzięcia udziału w procesie aktualizacji naszej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz kryteriów wyboru operacji.Ruszyły zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich

Piętnaście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach przygotowanych podczas wyjątkowego święta - Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”. Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów.Ważne informacje dla wnioskodawców PROW 2014-2020

Ważne informacje dla wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach PROW 2014-2020 zostały pozostawione bez rozpatrzenia w związku ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemiiNabór wniosków ogłoszony!

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaakceptował termin naboru wniosków dla przedsięwzięcia 1.1.1. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej.Już możesz zapisać się do akcji Masz Głos!

Ruszył nabór do akcji Masz Głos 2021 – programu Fundacji Batorego dla organizacji społecznych, grup nieformalnych i aktywistów z całej Polski, którzy działają dla swoich lokalnych środowisk. Mogą zajmować się różnymi sprawami: ekologią, przestrzenią publiczną, lokalnymi przepisami, edukacją, działaniem na rzecz młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami – każda z tych inicjatyw jest ważna w akcji Masz Głos.Zapraszamy na spotkanie

WLGD Kraina Lasów i Jezior serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne - konsultacyjne dla potencjalnych Beneficjentów Przedsięwzięcia 1.1.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej - nabór wniosków będzie prowadzony od 6 do 20 kwietnia 2021 r.Zapraszamy na warsztat refleksyjny

Warsztat refleksyjny odbędzie się w dniu 25 lutego 2021 r. w formule online. Zapraszamy do zgłaszania swojego udziału w warsztacie.Ocena operacji zakończona

Na XV Posiedzeniu Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior zostały ocenione wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach naboru nr 11/2020.Aneks do Umowy Ramowej

W dniu 27 stycznia 2021 r. WLGD Kraina Lasów i Jezior zawarła kolejny aneks do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.Nowa Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Szanowni Beneficjenci, informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2021 r. będzie obowiązywać zmieniona Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020.Nowe formularze umów

21 grudnia 2020 r. weszło w życie Zarządzenie Prezesa ARiMR Nr 160/2020 wprowadzające zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (5z) na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Informacja o zakończonym naborze wniosków

Zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020Warsztaty z tworzenia biznesplanu

Zapraszamy na spotkanie online w piątekSzkolenie ONLINE

Zapraszamy na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Przedsięwzięcia 2.1.1 Zakładanie nowej działalności gospodarczej.Konsultacje Społeczne - Zmiany w LSR Kraina Lasów i Jezior

WLGD Kraina Lasów i Jezior zaprasza do wzięcia udziału w procesie aktualizacji naszej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Spotkanie odwołane

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w dniu 27.10.2020 r. zostało odwołaneNabór wniosków ogłoszony!

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaakceptował termin naboru wniosków dla przedsięwzięcia 2.1.1. Zakładanie nowej działalności gospodarczej.Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

WLGD serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla potencjalnych Beneficjentów Przedsięwzięcia 1.1.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej