Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) zaprasza do udziału w III Konkursie "Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy".

Poszukiwane są pomysły i inicjatywy, dzięki którym wieś (gmina) może stać się lub stała się bardziej przyjazna do życia.

Do wygrania nawet 6000 zł. Łączna pula nagród to 44 tys. zł.

Organizatorzy oczekują wskazania rozwiązań, w których wykorzystano nowoczesne technologie, między innymi w zakresie edukacji, usług społecznych, zdrowia, transportu, energii, handlu, czy też gospodarki odpadami. Laureaci Konkursu zaproszeni zostaną na uroczystą galę, podczas której zostaną wręczone nagrody oraz zostaną zaprezentowane wybrane prace laureatów.

Więcej informacji na stronie: https://www.irwirpan.waw.pl/869/badania/moja-smart-wies-wizje-i-inicjatywy