W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy (termin  naboru przypadnie na drugą połowę lutego 2023 r.) w ramach wdrażania strategii rozwoju lokalnego (LSR) Krainy Lasów i Jezior na Przedsięwzięcie 2.1.1 Zakładanie nowej działalności gospodarczej rozpoczynamy zapisy na bezpłatne warsztaty dla potencjalnych beneficjentów tego działania.

O pomoc w formie premii wynoszącej 80.000 zł mogą się ubiegać mieszkańcy obszaru objętego naszą LSR (wymagane zaświadczenie o zameldowaniu).

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przyznania pomocy, kosztów kwalifikowanych oraz wysokości i formy wsparcia można uzyskać w przygotowanym przez nas Poradniku dla beneficjentów (do pobrania poniżej).

Formularze wniosków o przyznanie pomocy znajdują się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa https://www.gov.pl/web/arimr  (link bezpośredni: https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3; pkt. II Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie)).

Zapraszamy na dwie formy szkoleń:

1. Jednodniowe szkolenia w dniach 26 stycznia i 7 lutego 2023 r. o godz. 12.00 w Lesznie (Plac Kościuszki 4, sala nr 111 na I piętrze, w budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego), podczas którego potencjalni wnioskodawcy poznają tematykę dotyczącą:

  • podstaw prawnych oraz zasad ubiegania się o wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR);
  • warunków ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej w ramach przedsięwzięcia;
  • zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej (WoPP wraz z załącznikami) – warsztaty dla uczestników szkolenia.

2. Warsztaty, na których omówimy z Państwem wyłącznie tematykę dotyczącą prawidłowego opracowania niezbędnego załącznika do wniosku przyznania pomocy jakim jest biznesplan.

Terminy i lokalizacja poszczególnych zajęć w ramach warsztatów z tworzenia biznesplanu zostanie ustalona i podana w terminie późniejszym - uzależnione będzie to od liczby osób chętnych.

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach w Biurze WLGD - tel. 65 529 61 03 lub e-mail: biuro@wlgd.org.pl.

Przy zgłaszaniu prosimy o podanie informacji takich jak:

  • nazwisko osoby/osób mających wziąć udział w szkoleniu,
  • telefon i e-mail kontaktowy.

Zapraszamy do udziału wszystkich potencjalnych beneficjentów!Załączniki: