Wizyta delegacji z Holandii

W dniach 24-26 sierpnia 2010 r. gościliśmy na terenie Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior przedstawicieli holenderskiej lokalnej grupy działania LEADER De Baronie.

Czytaj więcej
Szkolenie dla beneficjentów małych projektów

WLGD Kraina Lasów i Jezior serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie dla beneficjentów tzw. ?Małych projektów?. Tematem warsztatów będą zagadnienia związane m.in. ze zgodną z wytycznymi realizacją projektu i przygotowanie operacji do prawidłowego rozliczenia.

Czytaj więcej
Posiedzenie Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior

W dniu 28 czerwca 2010 r. w Lesznie odbyło się posiedzenie Rady naszego stowarzyszenia, poświęcone rozpatrzeniu odwołania od wyniku oceny wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru dotyczącego "Małych projektów" oraz ustaleniu ostatecznych list operacji wybranych i nie wybran…

Czytaj więcej
Ocena wniosków - Małe projekty

W dniu 9 czerwca 2010 r. odbyło się posiedzenie Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior, poświęcone ocenie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w zakresie tzw. małych projektów.

Czytaj więcej
Informacja o zakończonym naborze wniosków - małe projekty

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? w zakresie operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 PROW, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów, zostało złożonych 39 wniosków.

Czytaj więcej
Szkolenia małe projekty

WLGD Kraina Lasów i Jezior serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie z prawidłowego przygotowania wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami w ramach tzw. małych projektów.

Czytaj więcej
Ogłoszenie naboru wniosków

W dniu 26 kwietnia 2010 r. opublikowana została informacja o możliwości składania za pośrednictwem WLGD Kraina Lasów i Jezior wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? w zakresie operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 P…

Czytaj więcej
Spotkania Informacyjne Małe projekty

W pierwszej połowie kwietnia br. na terenie Krainy Lasów i Jezior odbył się cykl spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów tzw. małych projektów w ramach Programu LEADER, organizowanych przez WLGD w porozumieniu z gminami-członkami naszego stowarzyszenia.

Czytaj więcej
Spotkanie w Rokosowie

W dniach 7-8 kwietnia br. roku w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie odbyło się szkolenie dotyczące partnerstwa i współpracy Lokalnych Grup Działania z terenu całej Wielkopolski z Samorządem Województwa w zakresie formalnym, merytorycznym i wspierającym rozwój obszarów wiejskich.

Czytaj więcej
Spotkania Informacyjne

WLGD Kraina Lasów i Jezior organizuje cykl spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów działania tzw. małych projektów w ramach Programu LEADER.

Czytaj więcej
Ogłoszenie naboru wniosków

W dniu 30 marca 2010 r. opublikowana została informacja o możliwości składania za pośrednictwem WLGD Kraina Lasów i Jezior wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ?Odn…

Czytaj więcej
Umowa na funkcjonowanie

W dniu 23 marca 2010 r. Prezes WLGD Kraina Lasów i Jezior Krzysztof Benedykt Piwoński oraz Skarbnik Bernadeta Szalewska podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu umowę na funkcjonowanie naszej LGD na 2010 r.

Czytaj więcej