TO MY WIELKOPOLSKA - impreza promocyjna

W dniu 20 sierpnia br. w Boszkowie na terenie gościnnego Ośrodku Kalumet Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior zorganizowała spotkanie zespołów ludowych, gawędziarzy i twórców ludowych pt. TO MY WIELKOPOLSKA.

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY !

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior serdecznie zaprasza 20 sierpnia br. do Boszkowa na imprezę TO MY WIELKOPOLSKA

Czytaj więcej
Odnowa i rozwój wsi - wybór operacji

W dniu 12 lipca 2011 r. Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior dokonała wyboru wniosków do finansowania w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Czytaj więcej
Ocena wniosków - Małe projekty

W dniu 12 lipca 2011 r. w Lesznie odbyło się posiedzenie Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior, poświęcone ocenie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach tzw. Małych projektów.

Czytaj więcej
Wnioski o płatność - Małe projekty

W związku z przedłużającą się awarią strony internetowej Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego zamieszczamy aktualne wersje wniosków o płatność oraz sprawozdań z realizacji małych projektów.

Czytaj więcej
Informacja o zakończonym naborze wniosków -Małe projekty

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. Małych projektów zostało złożonych 35 wnios…

Czytaj więcej
Zakres realizacji małych projektów

Poniżej zamieszczamy zakres realizacji małych projektów stanowiący załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozw…

Czytaj więcej
Ogłoszenie naborów wniosków

W dniu 19 maja 2011 r. opublikowana została informacja o możliwości składania za pośrednictwem WLGD Kraina Lasów i Jezior wniosków o przyznanie pomocy w ramach "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "…

Czytaj więcej
Terminy najbliższych naborów wniosków

Zarząd WLGD Kraina Lasów i Jezior zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają wa…

Czytaj więcej
Aneks do umowy ramowej

W dniu 20 kwietnia 2011 r. Prezes WLGD Kraina Lasów i Jezior Krzysztof Benedykt Piwoński oraz Skarbnik Bernadeta Szalewska podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu aneks do umowy ramowej.

Czytaj więcej
Umowa na funkcjonowanie WLGD

W dniu 13 kwietnia 2011 r. WLGD Kraina Lasów i Jezior podpisała umowę przyznania pomocy w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".

Czytaj więcej