Informacja o zakończonym naborze wniosków - Małe Projekty

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. Małych projektów zostało złożonych 50 wniosk…

Czytaj więcej
Wieś czy globalna wioska

Firma badawcza Agrotec Polska Sp. z o.o. realizuje na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt badawczy "Wieś czy globalna wioska?"

Czytaj więcej
Walne Zebranie

W dniu 7 grudnia br. Zarząd WLGD Kraina Lasów i Jezior zwołuje VII Walne Zebranie Członków WLGD Kraina Lasów i Jezior

Czytaj więcej
Nowy nabór wniosków

W dniu 8 listopada 2012 r. opublikowana została informacja o możliwości składania za pośrednictwem WLGD Kraina Lasów i Jezior wniosków o przyznanie pomocy w ramach "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju" w zakresie działania "Odnowa i rozwój wsi"

Czytaj więcej
Ocena operacji - Różnicowanie

W dniu 30 października 2012 r. w Lesznie odbyło się posiedzenie Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior, poświęcone ocenie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Czytaj więcej
Zaproszenie na bezpłatne szkolenia

WLGD Kraina Lasów i Jezior serdecznie zaprasza wszystkich potencjalnych beneficjentów działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" na warsztaty poświęcone prawidłowemu przygotowaniu wniosku o przyznanie pomocy.

Czytaj więcej
Ogłoszenie naborów wniosków

W dniu 6 września 2012 r. opublikowana została informacja o możliwości składania za pośrednictwem WLGD Kraina Lasów i Jezior wniosków o przyznanie pomocy w ramach "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju" w zakresie trzech działań: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", "R…

Czytaj więcej
Wybór wniosków - Małe projekty

W dniu 30 sierpnia 2012 r. w Lesznie odbyło się posiedzenie Rady naszego stowarzyszenia, poświęcone ustaleniu ostatecznych list operacji wybranych i nie wybranych w ramach naboru nr 1/2012 dla tzw. Małych projektów.

Czytaj więcej