Umowa na funkcjonowanie WLGD

W dniu 13 kwietnia 2011 r. WLGD Kraina Lasów i Jezior podpisała umowę przyznania pomocy w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".

Czytaj więcej
Konkurs na logo KSOW

Z inicjatywy Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich organizowany jest konkurs na logo internetowego serwisu filmowego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pn. „KSOW.TV”

Czytaj więcej
Aktualizacja LSR

W związku z koniecznością dostosowania lokalnych strategii rozwoju do zmienionych przepisów prawa WLGD Kraina Lasów i Jezior dokonała aktualizacji swojej LSR.

Czytaj więcej
Posiedzenie Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior

W dniu 27 grudnia 2010 r. w Lesznie odbyło się posiedzenie Rady naszego stowarzyszenia, poświęcone rozpatrzeniu odwołania od wyniku oceny wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru dotyczącego „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz ustaleniu ostatecznych list operacji…

Czytaj więcej
Życzenia świąteczne

Miłych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, wszelkiej pomyślności w Nowym Roku życzy Zarząd i pracownicy WLGD Kraina Lasów i Jezior.

Czytaj więcej
Ogłoszenie naborów wniosków

W dniu 14 października 2010 r. opublikowana została informacja o możliwości składania za pośrednictwem WLGD Kraina Lasów i Jezior wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań…

Czytaj więcej
Zapisy na szkolenia

WLGD Kraina Lasów i Jezior organizuje bezpłatne szkolenia z przygotowania wniosków z zakresu działań wdrażanych w ramach Programu LEADER - "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" i "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Czytaj więcej
Spotkania Informacyjne

WLGD Kraina Lasów i Jezior we współpracy z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje cykl spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów Programu LEADER w ramach działań "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności niero…

Czytaj więcej
Wizyta delegacji z Holandii

W dniach 24-26 sierpnia 2010 r. gościliśmy na terenie Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior przedstawicieli holenderskiej lokalnej grupy działania LEADER De Baronie.

Czytaj więcej
Szkolenie dla beneficjentów małych projektów

WLGD Kraina Lasów i Jezior serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie dla beneficjentów tzw. ?Małych projektów?. Tematem warsztatów będą zagadnienia związane m.in. ze zgodną z wytycznymi realizacją projektu i przygotowanie operacji do prawidłowego rozliczenia.

Czytaj więcej