Informacja o zakończonym naborze wniosków - Małe Projekty

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. Małych projektów zostało złożonych 9 wnioskó…

Czytaj więcej
Ogłoszenie naborów wniosków

W dniu 26 czerwca 2014 r. opublikowana została informacja o możliwości składania za pośrednictwem WLGD Kraina Lasów i Jezior wniosków o przyznanie pomocy w ramach "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju" w zakresie działań: tzw. Małych projektów oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw…

Czytaj więcej
Śmigiel zaprasza 6 lipca

Centrum Kultury w Śmiglu, Ośrodek Kultury i Rekreacji w Śmiglu oraz Rada Sołecka wsi Stara Przysieka Pierwsza zaprasza na "XV Turniej wsi i osiedli"

Czytaj więcej
Wybór wniosków do finansowania

W dniu 10 kwietnia 2014 r. w Lesznie odbyło się posiedzenie Rady naszego stowarzyszenia, poświęcone ustaleniu ostatecznych list operacji wybranych i nie wybranych w ramach naboru nr 1/2014 dla działania Małe projekty i nr 2/2014 dla działania Odnowa i rozwój wsi

Czytaj więcej
Ocena operacji

W dniu 26 marca 2014 r. w Lesznie odbyło się posiedzenie Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior, poświęcone ocenie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań Odnowa i rozwój wsi oraz Małe projekty.

Czytaj więcej
Informacja o zakończonym naborze wniosków - Małe Projekty

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. Małych projektów zostało złożonych 48 wniosk…

Czytaj więcej