Zgodnie z nowymi interpretacjami osoby, które otrzymają pomoc od LGD na podejmowanie działalności gospodarczej, mogą rozpocząć tę działalność (czyli dokonać wpisu do CEiDG i rozpocząć realizację biznesplanu) przed podpisaniem umowy przyznania pomocy z Urzędem Marszałkowskim.

Szczegółowe informacje zawierają interpretacje wydane przez ARiMR w odpowiedzi na zapytania Samorządu Województwa Wielkopolskiego, które publikujemy poniżej.Załączniki: