Konkurs „Sposób na sukces”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło XXIV edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.Festiwal Polska od Kuchni - trwają zapisy do konkursów dla Kół Gospody

Chcąc uhonorować wkład Kół Gospodyń Wiejskich w promowanie bogactwa oraz różnorodności lokalnej tradycji a także pogłębić wiedzę o kulturze regionu, Organizatorzy Festiwalu „Polska od Kuchni” już po raz kolejny zapraszają wszystkie KGW do udziału w konkursach angażujących Koła z całej Polski.Warsztat refleksyjny

W Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej wzięliśmy udział w warsztacie refleksyjnym dotyczącym realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej w ramach PROW na lata 2014-2020.Konkurs fotograficzny „PROW w obiektywie – piąta edycja”

W dniu 8 lutego 2024 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu fotograficznego „PROW w obiektywie – piąta edycja”.Zapraszamy na warsztat refleksyjny

Warsztat refleksyjny odbędzie się w dniu 23 lutego 2024 r. w Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej.Terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi terminów ogłoszenia naborów wniosków o przyznanie pomocy w nowej perspektywie finansowej UE informujemy co następuje:Podpisanie Umowy Ramowej

W dniu 4 stycznia 2024 r. w siedzibie Rydzyńskiego Ośrodka Kultury nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (tzw. umowy ramowej).Zaproszenie

Zaproszenie na podpisanie umowy ramowejNowa strategia wybrana

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 7 grudnia 2023 roku Uchwałą Nr 7557/2023 zatwierdził listę strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wybranych do finansowania w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.Konkurs "Przyjazna wieś"

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Przyjazna wieś"Walne Zebranie

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków WLGD Kraina Lasów i Jezior.Konkurs fotograficzny „PROW w obiektywie – czwarta edycja”

Do 31 maja można zgłaszać prace w ramach konkursu fotograficznego „PROW w obiektywie – czwarta edycja”Ocena operacji zakończona

Zostały ocenione wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach naborów nr 19/2023 i 20/2023Smaki Regionów 2023

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego rozpoczął kolejną, XXII edycję Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz na najlepszą potrawę regionalną.Lokalnie i tradycyjnie z Kołami Gospodyń Wiejskich

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu (WODR) realizuje operację pn. Lokalnie i tradycyjnie z Kołami Gospodyń Wiejskich. W związku z powyższym Ośrodek poszukuje chętne Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) z województwa wielkopolskiego, które 3 lub 4 czerwca 2023 r. chcą zaprezentować się w Sielinku podczas kompleksowego wydarzenia: IV Krajowe Dni Pola Sielinko 2023, XXIX Wielkopolskie Targi Rolnicze, IV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych.Bitwa Regionów

Startuje nowa edycja Bitwy Regionów! Koła Gospodyń Wiejskich mogą zgłaszać się do VIII edycji Konkursu Kulinarnego Bitwa Regionów.Festiwal Polska od Kuchni

Trwają zapisy do konkursów dla Kół Gospodyń WiejskichXXII Walne Zebranie Członków WLGD Kraina Lasów i Jezior

XXII Walne Zebranie Członków stowarzyszenia odbyło się w dniu 1 marca 2023 r. w Lesznie.Kolejne nabory wniosków ogłoszone!

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaakceptował terminy naboru wniosków dla przedsięwzięć 2.1.1. Zakładanie nowej działalności gospodarczej i 1.1.1. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej. .Walne Zebranie

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków WLGD Kraina Lasów i Jezior.Zapraszamy na warsztat refleksyjny

Warsztat refleksyjny odbędzie się w dniu 27 lutego 2023 r. w Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej.