Bitwa Regionów

Rozpoczął się nabór do VII edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” skierowanego do Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń.

Czytaj więcej
Konkurs "Przysmaki z wielkopolskich sadów"

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z województwa wielkopolskiego do udziału w konkursie kulinarnym na najlepszą potrawę regionalną z jabłkiem lub ze śliwką pn. „Przysmaki z wielkopolskich sadów”.

Czytaj więcej
Ważna zmiana

ARiMR wydała interpretacje, które wprowadzają ważną zmianę dla beneficjentów działania 2.1.1. Zakładanie nowej działalności gospodarczej.

Czytaj więcej
Formularz de minimis

W związku z licznymi zapytaniami publikujemy wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, jaki stanowi załącznik do wniosku o przyznanie pomocy.

Czytaj więcej
Zapraszamy na spotkanie

WLGD Kraina Lasów i Jezior serdecznie zaprasza na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Przedsięwzięcia 1.1.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej

Czytaj więcej
Zapisy na bezpłatne szkolenia

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania LSR Krainy Lasów i Jezior na Przedsięwzięcie 2.1.1 Zakładanie nowej działalności gospodarczej rozpoczynamy zapisy na bezpłatne warsztaty dla potencjalnych beneficjentów tego działania

Czytaj więcej
Dodatkowe środki dla WLGD Kraina Lasów i Jezior

W dniu 28.10.2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Prezes WLGD Kraina Lasów i Jezior Krzysztof Benedykt Piwoński i Skarbnik stowarzyszenia Maciej Tomaszewski podpisali z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim aneks do umowy ramowej.

Czytaj więcej
Nowe formularze wniosków

W dniu 26 sierpnia 2021 r. weszło w życie Zarządzenie Prezesa ARiMR Nr 83/2021 wprowadzającego zaktualizowany formularz wniosku o przyznanie pomocy (4z) na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłącz…

Czytaj więcej
Zaproszenie na szkolenie

W związku z ogłoszeniem kolejnych naborów wniosków o przyznanie pomocy, WLGD Kraina Lasów i Jezior serdecznie zaprasza na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów.

Czytaj więcej