Obrazek

Cyfrowy Mieszkaniec

KOMPLEKSOWY PROJEKT WSPARCIA NAUCZANIA TIK
WIELKOPOLSKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
KRAINA LASÓW I JEZIOR

Dofinansowanie projektu z UE: 377 403,18 zł


WLGD Kraina Lasów i Jezior pozyskała dodatkowe środki finansowe na realizację projektu „Cyfrowy mieszkaniec – kompleksowy projekt wsparcia nauczania TIK wielkopolskiej lokalnej grupy działania Kraina Lasów i Jezior” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie. W ramach projektu realizujemy nieodpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców wszystkich gmin członkowskich WLGD Kraina Lasów i Jezior.

Kurs obejmuje zagadnienia związane z nauką obsługi komputera, umiejętności korzystania z internetu, bezpieczeństwa w sieci oraz obsługi programów biurowych i użytkowych (media społecznościowe, poczta elektroniczna, bankowość internetowa itp.) na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Celem projektu jest zdobycie kwalifikacji ICT zgodnych z ramą DIGCOMP na poziomie A lub B przez co najmniej 174 osoby, dzięki objęciu wsparciem szkoleniowym z zakresu ICT 204 osób w wieku 25 lat i więcej z grup defaworyzowanych (o niskich kwalifikacjach lub w wieku 50 lat i więcej), które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze Lokalnej Grupy Działania w okresie od 01.11.2019 r. do 31.12.2021 r.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy w naszym biurze WLGD Kraina Lasów i Jezior, pod nr tel. 65 529 61 03 lub e-mail: biuro@wlgd.org.pl.


Obrazek

Dokumenty do pobrania


Pobierz
Regulamin Cyfrowy Mieszkaniec
Pobierz
Harmonogram Cyfrowy Mieszkaniec
Pobierz
Formularz Rekrutacyjny Cyfrowy Mieszkaniec
Pobierz
Karta Oceny Cyfrowy Mieszkaniec
Pobierz
Regulamin Uczestnictwa (COVID-19)
Pobierz
Słownik Głównych Pojęć