Zebrani Członkowie WLGD Kraina Lasów i Jezior, po wysłuchaniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności stowarzyszenia i sprawozdania Komisji Rewizyjnej, udzielili ustępującemu Zarządowi absolutorium. 

Następnie Walne Zebranie dokonoło wyboru organów stowarzyszenia na kolejną kadencję.

Skład Zarządu nie uległ zmianie - W jego skład weszli: Jarosław Jankowski, Maciej Malczyk, Jan Pietrzak, Krzysztof Piwoński i Maciej Tomaszewski.

W nowy skład Rady weszli: Łukasz Bartkowiak, Tomasz Biernaczyk, Iwona Gawron, Piotr Jańczak, Leszek Józefczak, Marcin Kosicki, Magdalena Kozak, Monika Raczyńska, Anna Roszak, Bogdan Turliński, Dorota Wróbel, Radoslaw Zuter.

Do komisji Rewizyjnej wybrano z kolei: Zofia Dragan, Maja Flieger, Wiesława Małycha, Aldona Nyczak, Joanna Skrzypczak.

Podjęto także uchwałę o zmianie statutu.Galeria zdjęć: