Prezes Krzysztof Piwoński wraz z innymi zaproszonymi przez Stowarzyszenie Bukówczan MANU goścćmi - samorządowcami, wykonawcami inwestycji i darczyńcami - dokonał przecięcia symbolicznej wstęgi. Wiatrak otrzymał imię "Wicynt" na cześć długoletniego młynarza i właściciela wiatraka. 

Wniosek o dofinansowanie operacji w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej Lokalnej Strategii Rozwoju WLGD Kraina Lasów i Jezior, złożyło Stowarzyszenie Bukówczan MANU. Celem projektu był remont i zagospodarowanie wiatraka-koźlaka w Bukówcu Górnym na cele kulturalne.

Wiatrak zostanie udostępniony dla zwiedzających. W wiatraku zorganizowano dwie wystawy. Na jednej z nich znajdują się narzędzia rzemieślnicze, a także warsztaty stolarski, kołodziejski i szewski. Na drugiej wystawie zlokalizowanej na piętrze wiatraka można obejrzeć oryginalne narzędzia rolnicze. Obiekt wyposażono również w ekrany telewizyjne i multimedia, dzięki którym można obejrzeć przygotowane przez członków Stowarzyszenia MANU filmiki, opisujące do czego służyły poszczególne narzędzia.

Kwota dofinansowania w ramach wdrażania Strategi Rozwoju Lokalnego Krainy Lasów i Jezior finansowanej ze środków Inicjatywy LEADER w ramach PROW na lata 2014-2020 wyniosła niespełna 140 tys. zł, natomiast stopień dofinansowania  wynosił 100% planowanych pierwotnych kosztów operacji.Galeria zdjęć: