Do wniosku o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej należy obowiązkowo dołączyć m. in. załącznik nr B.IV.10 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Poniżej zamieszczamy wzór prawidłowo wypełnionego tego formularza, przy czym:

  • w  pkt. A.4 należy podać identyfikator gminy, w której podmiot ma miejsce zamieszkania albo siedzibę - należy pamiętać, że w gminach miejsko-wiejskich identyfikatory są różne dla obszaru miasta i obszarów wiejskich (lista identyfikatorów także do pobrania poniżej);
  • w pkt. A.7 należy wpisać kod PKD właściwy dla podejmowanej działalności;
  • oczywiście należy wpisać swoje dane osobowe w zaznaczone pola;
  • pozostałe pola są już wypełnione lub nie, zgodnie z uwagami UMWW.Załączniki: