Poniżej zamieszczamy do pobrania materiały informacyjne nt. podstaw prawnych oraz zasad i warunków ubiegania się o finansowanie operacji:  

  • poradnik dla beneficjentów
  • prezentację ze szkolenia dla potencjalnych beneficjentów

Przypominamy, że formularze wniosków, biznesplanu, instrukcje do nich i umowy są zamieszczone na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa https://www.gov.pl/web/arimr (link: https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3; pkt. II Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie)).

Ogłoszenie o naborach oraz informacja o dokumentacji konkursowej zostały zamieszczone na naszej stronie internetowej www.wlgd.org.pl, w zakładce LEADER -> INICJATYWA LEADER 2014-2020 -> Nabory wniosków

UWAGA!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną doradztwo w Biurze WLGD jest świadczone po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym i umówieniu wizyty. 

Również złożenie wniosku w Biurze WLGD musi być poprzedzone wcześniejszym kontaktem telefonicznym lub mailowym i ustaleniem dokładnego dnia i godziny złożenia wniosku. 

 Załączniki: