Z uwagi na sytuację epidemiczną warsztaty odbedą się w formie indywidualnych konsultacji on-line z ekspertem.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z tej bezpłatnej formy pomocy otrzymają drogą mailową materiały pomocnicze do tworzenia biznesplanu.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przyznania pomocy, kosztów kwalifikowanych oraz wysokości i formy wsparcia można uzyskać w przygotowanym przez nas Poradniku dla beneficjentów (do pobrania poniżej).

Prosimy o zgłaszanie zamiaru udziału w warsztatach w Biurze WLGD - tel. 65 529 61 03 lub e-mail: biuro@wlgd.org.pl

Przy zgłaszaniu
prosimy o podanie informacji takich jak:

  • imię i nazwisko
  • telefon i e-mail kontaktowy.

Zapraszamy wszystkich potencjalnych beneficjentów!Załączniki: