Wnioski o przyznanie pomocy w ramach wdrażania naszej LSR dla przedsięwzięcia  2.1.1. Zakładanie nowej działalności gospodarczej  będą przyjmowane w dniach od 28 stycznia do 11 lutego 2022 r.

Natomiast wnioski o przyznanie pomocy dla przedsięwzięcia 1.1.1. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej będą przyjmowane w dniach od 11 do 25 lutego 2022 r.

Ogłoszenia o naborach oraz informacje o dokumentacjach konkursowych zostały zamieszczone na naszej stronie internetowej www.wlgd.org.pl, w zakładce LEADER -> INICJATYWA LEADER 2014-2020 -> Nabory wniosków

UWAGA!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną doradztwo w Biurze WLGD jest świadczone po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym i umówieniu wizyty. 

Również złożenie wniosku w Biurze WLGD musi być poprzedzone wcześniejszym kontaktem telefonicznym lub mailowym i ustaleniem dokładnego dnia i godziny złożenia wniosku.