W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy (planowany termin 28.01.-11.02.2022 r.) w ramach wdrażania strategii rozwoju lokalnego (LSR) Krainy Lasów i Jezior na Przedsięwzięcie 2.1.1 Zakładanie nowej działalności gospodarczej rozpoczynamy zapisy na bezpłatne warsztaty dla potencjalnych beneficjentów tego działania.

O pomoc w formie premii wynoszącej 50.000 zł mogą się ubiegać mieszkańcy obszaru objętego naszą LSR (wymagane zaświadczenie o zameldowaniu).

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przyznania pomocy, kosztów kwalifikowanych oraz wysokości i formy wsparcia można uzyskać w przygotowanym przez nas Poradniku dla beneficjentów (do pobrania poniżej).

Zapraszamy na dwie formy szkoleń:

1. Jednodniowe szkolenie w dniu 18 stycznia 2022 r. o godz. 10.00 w Lesznie (Plac Kościuszki 4, sala nr 111 na I piętrze, w budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego), podczas którego potencjalni wnioskodawcy poznają tematykę dotyczącą:

  • podstaw prawnych oraz zasad ubiegania się o wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR);
  • warunków ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej w ramach przedsięwzięcia;
  • zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej (WoPP wraz z załącznikami) – warsztaty dla uczestników szkolenia.

2. Warsztaty, na których omówimy z Państwem wyłącznie tematykę dotyczącą prawidłowego opracowania niezbędnego załącznika do wniosku przyznania pomocy jakim jest biznesplan.

Terminy i lokalizacja poszczególnych zajęć w ramach warsztatów z tworzenia biznesplanu zostanie ustalona i podana w terminie późniejszym - uzależnione będzie to od liczby osób chętnych oraz ewentualnych obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną.

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach w Biurze WLGD - tel. 65 529 61 03 lub e-mail: biuro@wlgd.org.pl do dnia 14.01.2022 r.

Przy zgłaszaniu prosimy o podanie informacji takich jak:

  • nazwisko osoby/osób mających wziąć udział w szkoleniu,
  • telefon i e-mail kontaktowy.

UWAGA!

Uczestnicy szkoleń będą zobowiązani do stosowania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego zgodnych z aktualnymi przepisami w tym zakresie.

Z uwagi na limit liczby osób przebywających na określonej powierzchni pomieszczeń, wprowadzony przez przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, do którego nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia, prosimy osoby spełniające warunki określone w § 26a cyt. wyżej rozporządzenia o okazanie przed spotkaniem stosownego dokumentu.

Zapraszamy do udziału wszystkich potencjalnych beneficjentów!Załączniki: