Na mocy postanowień aneksu nr 11 do Umowy Ramowej budżet działania 19.2 PROW Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność uległ zwiększeniu o 1.094.000 EURO.

Środki te zostaną przeznaczone na podejmowanie działalności gospodarczej (35 %) i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej.

Podpisano także aneks do umowy na wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

Aktualna, po zawarciu aneksu, treść Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) WLGD Krainy Lasów i Jezior znajduje w zakładce LEADER -> Inicjatywa LEADER 2014-2020 -> Strategia Rozwoju LokalnegoZałączniki: