Szanowni Państwo

Członkowie Stowarzyszenia WLGD Kraina Lasów i Jezior

Na podstawie § 18 ust. 2 statutu WLGD Kraina Lasów i Jezior Zarząd zwołuje XX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 24 września 2021 r. godz. 12.45 w Lesznie przy Placu Kościuszki 4, sala 111 (Delegatura Urzędu Wojewódzkiego, pałac Sułkowskich I piętro)

Zarząd proponuje następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie XX Walnego Zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z obrad XIX Walnego Zebrania Członków1
  5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2020 r.2
  6. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2020 r.
  7. Zmiana statutu stowarzyszenia.
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9. Zakończenie obrad.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie 24 września 2021 r. godz. 13.00. Miejsce i porządek obrad jak wyżej.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w Biurze WLGD (nr telefonu i adres w stopce).

UWAGA!

Ze względu na obostrzenia związane ze stanem zagrożenia epidemiologicznego, potwierdzenie udziału przez Członka w Walnym Zebraniu jest niezbędne do dnia 23.09.2021 r. Osoby, które nie znajdą się na liście osób biorących udział w Walnym Zebraniu Członków nie zostaną wpuszczone do budynku Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie (decyzja Kierownika Delegatury).

                                                                          Z poważaniem

                                                                                                                                                                     /-/ Krzysztof Piwoński

                                                                                                                                                                        Prezes Zarządu

 

1. Protokół do wglądu w siedzibie Biura WLGD Kraina Lasów i Jezior.

2. Sprawozdanie do wglądu w siedzibie Biura WLGD Kraina Lasów i Jezior lub na życzenie przesyłamy pocztą elektroniczną.

Poniżej do pobrania projekt zmian w statucie wraz z uzasadnieniemZałączniki: