Poniżej znajduje się do pobrania pakiet aktualnych wniosków wraz z niektórymi załącznikami i instrukcjami.

Ww. formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami (oraz wszystkie inne aktualne formularze dla działania 19.2 PROW ) jest również dostępny na stronach internetowych:

http://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/dokument/baza-formularzy-wnioskow-o-przyznanie-pomocy/

oraz

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3