W związku  z ogłoszeniem kolejnych naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania naszej LSR, WLGD Kraina Lasów i Jezior serdecznie zaprasza na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów przedsięwzięć:

-  1.2.1 Promocja obszaru Krainy Lasów i Jezior poprzez organizację wydarzeń promocyjnych,

- 1.2.2 Promocja obszaru Krainy Lasów i Jezior poprzez inne działania (z wyłączeniem organizacji wydarzeń promocyjnych,

-  1.3.1 Ochrona i udostępnianie cennych elementów dziedzictwa lokalnego.

Termin składania wniosków: od 17 września do 1 października 2021 r. (treść ogłoszeń na stronie ww.wlgd.org.pl)

Na spotkaniu chcielibyśmy przedstawić potencjalnym beneficjentom zasady aplikowania o powyższe środki oraz omówić działania, jakie są niezbędne do przygotowania wniosku o przyznanie pomocy.

Dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą o poinformowanie o możliwości uzyskania dofinansowania oraz przekazanie zaproszenia na spotkanie potencjalnym beneficjentom, takim jak: stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, KGW itp.

Szkolenie odbędzie się w dniu 08.09.2021 r., o godz. 12.00 w Lesznie (Plac Kościuszki 4, sala nr 111 na I piętrze, w budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego).

UWAGA !

Ze względu na obostrzenia związane ze stanem zagrożenia epidemiologicznego, prosimy o uprzednie zgłoszenie udziału do dnia 03.09.2021 r. Osoby, które nie znajdą się na liście osób biorących udział w spotkaniu mogą nie zostać wpuszczone do budynku Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie (decyzja Kierownika Delegatury). Uczestnicy są zobowiązani do stosowania zasad bezpieczeństwa między innymi: noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk itp.