W związku z tzw. przewalutowaniem środków finnsowych przeznaczonych na wdrażanie LSR, zgodnie z instrukcją przesłaną nam przez UMWW, przygotowaliśmy projekt zmian w naszej strategii.

Zmiany dotyczą załączników nr 3 i 4 do LSR (str. 68-72), przesunięcia kwot pomiędzy przedsięwzięciami zaznaczone na żółto, pozostałe kwoty w PLN zostały tylko przeliczone na EURO po kursie 4 zł/EUR

Założenia, które nam przyświecały:

  1. Oszczędności z przedsięwzięcia 1.1.2 przesuwamy na przedsięwzięcie 1.1.1.
  2. Oszczędności z przedsięwzięcia 2.1.2 (rozwijanie DG) przesuwamy na przedsięwzięcie 2.1.1. (podejmowanie DG) - z uwagi na fakt, że premia u nas wynosi 50.000 zł to tylko taką kwotę przesunęliśmy (oszczędności na dzień dzisiejszy wynoszą 76 317,75 zł). Wskaźniki zostają zwiększone o tą jedną premię.
  3. Przesunięcie kwot dotyczy 1 kamienia milowego – tam pojawiły się oszczędności, a trzeba mieć na uwadze par. 10 ust. 3 pkt. 4 umowy ramowej.

Uwagi do proponowanych zmian wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: biuro@wlgd.org.pl  Załączniki: