Beneficjentem w ramach przedsięwzięcia 2.1.2 może zostać mikro lub małe przedsiębiorstwo z obszaru objętego naszą Lokalną Strategią Rozwoju, działające co najmniej od roku. Szczegółowe informacje dotyczące warunków przyznania pomocy, kosztów kwalifikowanych oraz wysokości i formy wsparcia można uzyskać w przygotowanym przez nas Poradniku dla beneficjentów (do pobrania poniżej).

Jednodniowe szkolenie, podczas którego potencjalni wnioskodawcy poznają tematykę dotyczącą:

  • podstaw prawnych oraz zasad ubiegania się o wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR);
  • warunków ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej w ramach przedsięwzięcia;
  • zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej (WoPP wraz z załącznikami) – warsztaty dla uczestników szkolenia,

odbędzie się w dnia 24 września 2019 r. o godz. 10.00 w Lesznie (Pałac Sułkowskich - budynek Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Plac Kościuszki 4, sala 111).

Prowadzimy również zapisy na cykl warsztatów (dwa jednodniowe spotkania składające się z dwóch bloków tematycznych w odstępie tygodniowym), na których omówimy z Państwem wyłącznie tematykę dotyczącą prawidłowego opracowania niezbędnego załącznika do wniosku przyznania pomocy, jakim jest biznesplan.

Te warsztaty odbędą się w dniach 1 i 8 października 2019 r. , również w Pałacu Sułkowskich w Lesznie, Pl. Kościuszki 4, lok. 101 na I piętrze).  

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach w Biurze WLGD - tel. 65 529 61 03 lub e-mail: biuro@wlgd.org.pl

Przy zgłaszaniu prosimy o podanie informacji takich jak:

  • pełna nazwa i adres siedziby firmy,
  • nazwisko osoby/osób mających wziąć udział w szkoleniu,
  • telefon i e-mail kontaktowy.

Zapraszamy do udziału wszystkich potencjalnych beneficjentów!Załączniki: