Drodzy mieszkańcy wsi, liderzy, sołtysi, samorządowcy z terenu województwa wielkopolskiego

serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w VI edycji konkursu pn. „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa”, skierowanego do sołectw z terenu województwa wielkopolskiego. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy
z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

celem konkursu jest promowanie najlepszych i najciekawszych projektów finansowanych
 w ramach funduszu sołeckiego oraz identyfikacja najbardziej aktywnych mieszkańców terenów wiejskich, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej.
Pragniemy dostrzegać i docenić tych, którzy są aktywni, mają pomysły i chcą się nimi dzielić.

Ocenie podlegają dwie kategorie:

  1. Najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego.
  2. Najaktywniejszy mieszkaniec wsi.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe i terminowe złożenie formularza zgłoszeniowego w biurze Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin.

Ostateczny termin przyjmowania formularzy upływa w dniu30 maja 2018 r. (decyduje datastempla pocztowego).

Dokumenty konkursowe dostępne są na stronach internetowych:

www.funduszesoleckie.eu

www.kss.org.pl

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów(Joanna Kukulska, tel. 797 901 115, e-mail:j.kukulska@kss.org.pl; Grażyna Sędziak, tel. 797 901 112, e-mail:biuro@wss.konin.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi w dniu 1lipca 2018 r. w Licheniu, podczas konferencji „Wiejska Polska”.

Zgłoszone inicjatywy zostaną zaprezentowane na naszym serwisie www.funduszesoleckie.eu.

 

Załączniki:

  1. Regulamin konkursu
  2. Formularz zgłoszeniowy
  3. Zgoda mieszkańca na udział w konkursie
  4. Oświadczenie autora zdjęć
  5. Ankieta ewaluacyjna

 

Serdecznie zapraszamy do korzystania ze wsparcia KSOW, zachęcając jednocześnie do zarejestrowania się jako Partner KSOW. Więcej informacji na portalu internetowym http://ksow.pl

 

Strona internetowa Komisji Europejskiej dotyczącej EFRROW:
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl

 

 

 Załączniki: