W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” (termin przyjmowania wniosków 6-20 czerwca 2011 r.), serdecznie zapraszamy wszystkich potencjalnych wnioskodawców w ramach tego działania na warsztaty, w trakcie których przedstawione zostaną praktyczne aspekty konstruowania projektu, zasady prawidłowego wypełniania wniosków oraz przygotowywanie niezbędnych załączników.
Szkolenie odbędzie się w dniu 18 maja 2011 r. o godz. 12.00 w sali nr 18 w budynku Starostwa Powiatowego w Lesznie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o zgłaszanie się w Biurze WLGD (nr tel. 65 529 61 03 lub mail biuro@wlgd.org.pl)