Inicjatywa LEADER 2014-2020 - NABORY WNIOSKÓW - KRAINA LASÓW I JEZIOR

Ponowna ocena operacji

Na swoim II posiedzeniu Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior dokonała ponownej oceny pięciu wniosków o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru nr 19/2023.Wynik naboru wniosków nr 20/2023

W dniu 11 marca 2023 r. na swym I posiedzeniu nowej kadencji Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborze nr 20/2023 dla Przedsięwzięcia 1.1.1. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej.Wynik naboru wniosków nr 19/2023

W dniu 11 maja 2023 r. na swym I posiedzeniu w nowej kadencji Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborze nr 19/2023 dla Przedsięwzięcia 2.1.1. Zakładanie nowej działalności gospodarczej.Ogłoszenie o naborze wniosków numer 20/2023

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania KRAINA LASÓW I JEZIOR informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior na: Przedsięwzięcie 1.1.1. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej.Ogłoszenie o naborze wniosków numer 19/2023

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania KRAINA LASÓW I JEZIOR informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior na: Przedsięwzięcie 2.1.1. Zakładanie nowej działalności gospodarczej.Harmonogram naborów wniosków

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Krainy Lasów i Jezior.Formularze wniosków

Poniżej podajemy linki do podstron Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Urzędu Marszałkowskiego zawierających aktualne formularze wniosków i instrukcje do nich.Wynik naboru wniosków nr 18/2022

W dniu 14 października 2022 r. na swym XX posiedzeniu Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborze nr 18/2022 dla Przedsięwzięcia 2.1.1. Zakładanie nowej działalności gospodarczej.Ogłoszenie o naborze wniosków numer 18/2022

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania KRAINA LASÓW I JEZIOR informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior na: Przedsięwzięcie 2.1.1. Zakładanie nowej działalności gospodarczej.Wynik naboru wniosków nr 17/2022

W dniu 24 marca 2022 r. na swym XIX posiedzeniu Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborze nr 17/2022 dla Przedsięwzięcia 1.1.1. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej.Wynik naboru wniosków nr 16/2022

W dniu 24 marca 2022 r. na swym XIX posiedzeniu Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborze nr 16/2022 dla Przedsięwzięcia 2.1.1. Zakładanie nowej działalności gospodarczej.Ogłoszenie o naborze wniosków numer 17/2022

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania KRAINA LASÓW I JEZIOR informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior na: Przedsięwzięcie 1.1.1. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej.Ogłoszenie o naborze wniosków numer 16/2022

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania KRAINA LASÓW I JEZIOR informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior na: Przedsięwzięcie 2.1.1. Zakładanie nowej działalności gospodarczej.Wynik naboru wniosków nr 15/2021

W dniu 27 października 2021 r. na swym XVIII posiedzeniu Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborze nr 15/2021 dla 1.3.1. Ochrona i udostępnianie cennych elementów dziedzictwa lokalnegoWynik naboru wniosków nr 14/2021

W dniu 27 października 2021 r. na swym XVIII posiedzeniu Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborze nr 14/2021 dla Przedsięwzięcia 1.2.2. Promocja obszaru Krainy Lasów i Jezior poprzez inne działania (z wyłączeniem organizacji wydarzeń promocyjnych)Wynik naboru wniosków nr 13/2021

W dniu 27 października 2021 r. na swym XVIII posiedzeniu Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborze nr 13/2021 dla Przedsięwzięcia 1.2.1. Promocja obszaru Krainy Lasów i Jezior poprzez organizację wydarzeń promocyjnych.Ogłoszenie o naborze wniosków numer 15/2021

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania KRAINA LASÓW I JEZIOR informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior na Przedsięwzięcie 1.3.1 Ochrona i udostępnianie cennych elementów dziedzictwa lokalnego.Ogłoszenie o naborze wniosków numer 14/2021

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania KRAINA LASÓW I JEZIOR informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior na Przedsięwzięcie 1.2.2 Promocja obszaru Krainy Lasów i Jezior poprzez inne działania (z wyłączeniem organizacji wydarzeń promocyjnych).Ogłoszenie o naborze wniosków numer 13/2021

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania KRAINA LASÓW I JEZIOR informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior na Przedsięwzięcie 1.2.1 Promocja obszaru Krainy Lasów i Jezior poprzez organizację wydarzeń promocyjnych.Wynik naboru wniosków nr 12/2021

W dniu 13 maja 2021 r. na swym XVII posiedzeniu Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborze nr 12/2021 dla Przedsięwzięcia 1.1.1. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej.Ponowna ocena operacji

Na swoim XVII posiedzeniu Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior dokonała ponownej oceny wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru nr 11/2020.