Formularze wniosków

Poniżej podajemy link do podstrony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierającej aktualne formularze wniosków i instrukcje do nich.

Czytaj więcej
Harmonogram naborów wniosków

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w latach 2016-2022.

Czytaj więcej
Ponowna ocena operacji

Na swoim XIV posiedzeniu Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior dokonała ponownej oceny wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru nr 10/2019.

Czytaj więcej
Wynik naboru wniosków nr 10/2019

W dniu 15 stycznia 2020 r. na swym XIII posiedzeniu Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborze nr 9/2019 dla Przedsięwzięcia 2.1.1. Zakładanie nowej działalności gospodarczej.

Czytaj więcej
Wynik naboru wniosków nr 9/2019

W dniu 10 grudnia 2019 r. na swym XII posiedzeniu Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborze nr 9/2019 dla Przedsięwzięcia 2.1.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw.

Czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 10/2019

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania KRAINA LASÓW I JEZIOR informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior na Przedsięwzięcie 2.1.1. Zakładanie nowej działalności gospodarczej.

Czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 9/2019

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania KRAINA LASÓW I JEZIOR informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior na Przedsięwzięcie 2.1.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw.

Czytaj więcej
Ponowna ocena wniosku

Na swoim XI posiedzeniu Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior dokonała ponownej oceny wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru nr 8/2018.

Czytaj więcej
Wynik naboru wniosków nr 8/2018

W dniu 13 grudnia 2018 r., na swym X posiedzeniu Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborze nr 8/2018 dla Przedsięwzięcia 2.1.1. Zakładanie nowej działalności gospodarczej.

Czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2018

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania KRAINA LASÓW I JEZIOR informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior na Przedsięwzięcie 2.1.1. Zakładanie nowej działalności gospodarczej.

Czytaj więcej
Wynik naboru wniosków nr 7/2018

W dniu 3 sierpnia 2018 r., na swym IX posiedzeniu Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborze nr 7/2018 dla Przedsięwzięcia 2.1.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw.

Czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2018

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania KRAINA LASÓW I JEZIOR informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior na Przedsięwzięcie 2.1.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw.

Czytaj więcej
Ponowna ocena wniosków

W dniu 17 kwietnia 2018 r. Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior dokonała ponownej oceny 2 wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborze nr 4/2017.

Czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2018

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania KRAINA LASÓW I JEZIOR informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior na: Przedsięwzięcie 1.1.2. Utrzymanie lub tworzenie nowych miejsc pracy w…

Czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2018

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania KRAINA LASÓW I JEZIOR informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior na: Przedsięwzięcie 1.1.1. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społeczne…

Czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2017

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania KRAINA LASÓW I JEZIOR informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior na: Przedsięwzięcie 2.1.1. Zakładanie nowej działalności gospodarczej.

Czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2017

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania KRAINA LASÓW I JEZIOR informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior na: Przedsięwzięcie 2.1.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw.

Czytaj więcej