Terminy najbliższych naborów wniosków

Zarząd WLGD Kraina Lasów i Jezior zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają war…

Czytaj więcej
Konferencja Naukowa w Brennie

W dniu 14 września 2011 roku w Wiejskim Domu Kultury w Brennie odbyła się konferencja naukowa pn. Wieś wielkopolska w procesie integracji ekonomicznej i społeczno – kulturowej z Unią Europejską.

Czytaj więcej
TO MY WIELKOPOLSKA - impreza promocyjna

W dniu 20 sierpnia br. w Boszkowie na terenie gościnnego Ośrodku Kalumet Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior zorganizowała spotkanie zespołów ludowych, gawędziarzy i twórców ludowych pt. TO MY WIELKOPOLSKA.

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY !

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior serdecznie zaprasza 20 sierpnia br. do Boszkowa na imprezę TO MY WIELKOPOLSKA

Czytaj więcej
Wynik naboru wniosków - Małe projekty

WLGD Kraina Lasów i Jezior podaje do publicznej wiadomości listę wniosków wybranych do finansowania dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 PROW, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, czyli tzw. „Małych projektów”.

Czytaj więcej
Odnowa i rozwój wsi - wybór operacji

W dniu 12 lipca 2011 r. Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior dokonała wyboru wniosków do finansowania w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Czytaj więcej
Ocena wniosków - Małe projekty

W dniu 12 lipca 2011 r. w Lesznie odbyło się posiedzenie Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior, poświęcone ocenie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach tzw. Małych projektów.

Czytaj więcej
Wnioski o płatność - Małe projekty

W związku z przedłużającą się awarią strony internetowej Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego zamieszczamy aktualne wersje wniosków o płatność oraz sprawozdań z realizacji małych projektów.

Czytaj więcej
Informacja o zakończonym naborze wniosków -Małe projekty

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. Małych projektów zostało złożonych 35 wnios…

Czytaj więcej