Podsumowanie projektu współpracy - promocja słownika gwary Bukówca Górnego i Spisza pt. "Co wieś to inna pieśń" w Bukówcu Górnym w dniu 07 grudnia 2014 r.