Koniec naboru wniosków

Przypominamy, iż nabór wniosków dla przedsięwzięcia 2.1.2 Rozwój istniejących przedsiębiorstw kończy się w dniu 28 kwietnia br. o godz. 15.00.Konkurs Gwarowy

XXI Konkurs Mówimy GwarąPoradnik dla beneficjentów

WLGD Kraina Lasów i Jezior udostępnia Poradnik dla potencjalnych beneficjentów poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 dla projektów z zakresu ROZWOJU ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTW.Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów.

Wybór oferty na wykonanie inwestycji, tj. wykonanie robót budowlanych oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014-2020 tylko w trybie konkurencyjnymOgłoszenie kolejnego naboru wniosków

Informujemy, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaakceptował termin naboru wniosków dla przedsięwzięcia 2.1.2 Rozwój istniejących przedsiębiorstw.Operacje ocenione

Na II Posiedzeniu Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior zostały ocenione wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach naborów nr 1/2017 i 2/2017.Terminy szkoleń ustalone

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania LSR Krainy Lasów i Jezior na przedsięwzięcie 2.1.2 Rozwój istniejących przedsiębiorstw zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla potencjalnych beneficjentów tego działania.Ocena wniosków

II Posiedzenie Rady WLGD Kraina Lasów i JeziorBlokada generatora wniosków

Z dniem 03.03.2017 r. zostaną wyłączone generatory wniosków dla poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" do odwołania.I posiedzenie Rady WLGD w 2017 r.

W dniu 24 lutego 2017 r. Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior spotkała się na I posiedzeniu w bieżącym roku.Zapisy na bezpłatne szkolenia

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania LSR Krainy Lasów i Jezior na przedsięwzięcie 2.1.2 Rozwój istniejących przedsiębiorstw rozpoczynamy wstępne zapisy na bezpłatne warsztaty dla potencjalnych beneficjentów tego działania.Portal Ogłoszeń ARiMR dla wnioskodawców/beneficjentów

W celu zapewnienia wnioskodawcom/beneficjentom PROW 2014 - 2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR przygotowuje specjalny portal, na którym wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 - 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe.Informacja o zakończonych naborach wniosków

Zakończyły się pierwsze nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020Zmiany w przepisach

W dniu 18 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany przepisów dotyczących PROW 2014-2020Problemy z generatorem wniosków

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozważa zablokowanie generatora wniosków do czasu usunięcia błędów.Nabory wniosków

Informujemy, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaakceptował termin naborów wniosków dla przedsięwzięć 1.1.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej oraz 1.1.2 Utrzymanie lub tworzenie nowych miejsc pracy w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury społecznej.Warsztaty dla potencjalnych beneficjentów

Zapraszamy na kolejne bezpłatne warsztaty w dniu 5 stycznia br. na godz. 12.00 z przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej dla naborów w ramach przedsięwzięć 1.1.1 i 1.1.2 LSR Krainy Lasów i JeziorWarsztaty dla członków organów i pracowników WLGD

W dniach 8 i 9 grudnia br. w Boszkowie odbyło się szkolenie oraz warsztaty w zakresie podnoszenia kompetencji członków organów i pracowników Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior.Warsztaty dla potencjalnych beneficjentów

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty w dniu 16 grudnia br. na godz. 12.00 z przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej dla naborów w ramach przedsięwzięć 1.1.1 i 1.1.2 LSR Krainy Lasów i JeziorGeneratory wniosków o przyznanie pomocy

Informujemy, że ARiMR zakończyła pracę nad Generatorami Wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”Pytania i odpowiedzi

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji zamieściła na swojej stronie internetowej dokument zawierający Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”