Zmiany w działaniu "Małe projekty"

W dniu 31 stycznia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 24.12.2012 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania &q…

Czytaj więcej
Walne Zebranie

Na dzień 15 lutego br. Zarząd WLGD Kraina Lasów i Jezior zwołuje VIII Walne Zebranie Członków WLGD Kraina Lasów i Jezior

Czytaj więcej
Wybór wniosków - Odnowa i rozwój wsi

W dniu 16 stycznia 2013 r. w Lesznie odbyło się posiedzenie Rady naszego stowarzyszenia, poświęcone ustaleniu ostatecznych list operacji wybranych i nie wybranych w ramach naboru nr 5/2012 dla działania Odnowa i rozwój wsi.

Czytaj więcej
Wynik naboru wniosków - Małe projekty

W dniu 4 stycznia 2013 r. w Lesznie odbyło się posiedzenie Rady naszego stowarzyszenia, poświęcone ustaleniu ostatecznych list operacji wybranych i nie wybranych w ramach naboru nr 4/2012 dla tzw. Małych projektów.

Czytaj więcej
Zaproszenie na koncert kolęd i pastorałek

Burmistrz Śmigla, Towarzystwo Śpiewu "Harmonia" w Śmiglu oraz Zespół Pieśni i Tańca "Żeńcy Wielkopolscy" z Nietążkowa zapraszają na Koncert kolęd i pastorałek, który odbędzie się 6 stycznia 2013 r., o godz. 16.00 w kościele p.w. św. Stanisława Kostki w Śmiglu.

Czytaj więcej
Ocena operacji - Małe projekty

W dniu 11 grudnia 2012 r. w Lesznie odbyło się posiedzenie Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior, poświęcone ocenie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach tzw. Małych projektów.

Czytaj więcej
Informacja o zakończonym naborze wniosków - Małe Projekty

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. Małych projektów zostało złożonych 50 wniosk…

Czytaj więcej
Wieś czy globalna wioska

Firma badawcza Agrotec Polska Sp. z o.o. realizuje na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt badawczy "Wieś czy globalna wioska?"

Czytaj więcej
Walne Zebranie

W dniu 7 grudnia br. Zarząd WLGD Kraina Lasów i Jezior zwołuje VII Walne Zebranie Członków WLGD Kraina Lasów i Jezior

Czytaj więcej
Nowy nabór wniosków

W dniu 8 listopada 2012 r. opublikowana została informacja o możliwości składania za pośrednictwem WLGD Kraina Lasów i Jezior wniosków o przyznanie pomocy w ramach "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju" w zakresie działania "Odnowa i rozwój wsi"

Czytaj więcej
Ocena operacji - Różnicowanie

W dniu 30 października 2012 r. w Lesznie odbyło się posiedzenie Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior, poświęcone ocenie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Czytaj więcej