Informacja o zakończonym naborze wniosków

W dniu 18 grudnia 2017 roku zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia 2.1.1. Zakładanie nowej działalności gospodarczej.Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla potencjalnych beneficjentów

WLGD Kraina Lasów i Jezior serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla potencjalnych beneficjentów w dniu 5 grudnia 2017 r. o godz. 13.00 w siedzibie Biura WLGD (Leszno, Plac Kościuszki 4, Pałac Sułkowskich, Sala Czarna nr 111 na I piętrze).Nabór wniosków ogłoszony!

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaakceptował termin naboru wniosków dla przedsięwzięcia 2.1.1. Zakładanie nowej działalności gospodarczejZapisy na warsztaty

Wszystkich chętnych zapraszamy na bezpłatne warsztaty z tworzenia Biznesplanów w ramach przedsięwzięcia 2.1.1. Zakładanie nowej działalności gospodarczej.Nowe formularze wniosków

Prezes ARiMR wydał zarządzenia wprowadzające nowe wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020.Szkolenia za nami

W dniach 3 i 10 października br. odbyły się bezpłatne szkolenia dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia 2.1.1 Zakładanie nowej działalności gospodarczej.Zawiadomienie o posiedzeniu Rady

W dniu 29 września 2017 r. odbędzie się V Posiedzenie Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior.Terminy szkoleń

Szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów przedsięwzięcia 2.1.1. Zakładanie nowej działalności gospodarczej odbędą się w dniach 3 lub 10 października 2017 r.Zmiany przepisów prawnych

Na początku września weszły w życie liczne zmiany przepisów prawnych związanych z wdrażaniem strategii rozwoju lokalnego.Poradnik dla beneficjentów

WLGD Kraina Lasów i Jezior udostępnia Poradnik dla potencjalnych beneficjentów poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 dla projektów z zakresu ZAKŁADANIE NOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJXVI Walne Zebranie Członków WLGD Kraina Lasów i Jezior

W dniu 28 czerwca 2017 r. odbyło się XVI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.Zaproszenie na Walne Zebranie Członków WLGD Kraina Lasów i Jezior

28 czerwca 2017 r. odbędzie się XVI Walne Zebranie Członków naszego stowarzyszenia.Szkolenie dla LGD

Szkolenie dla LGD organizowane przez FAOWPodziel się działaniami godnymi uwagi!

Ruszyła III edycja Konkursu „Działania godne uwagi” mającego na celu wyłonienie najciekawszych inicjatyw realizowanych przez wielkopolskie organizacje i grupy nieformalne na rzecz mieszkańców Wielkopolski.Szkolenie dla pracowników Biura WLGD Kraina Lasów i Jezior

W dniach 22-24 maja br. pracownicy Biura WLGD wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.Operacje w ramach rozwoju przedsiębiorstw ocenione

Na III Posiedzeniu Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior zostały ocenione wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach naboru nr 3/2017.Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich szkoli

Szkolenie dla pracowników BiuraSzkolenie organu decyzyjnego

Szkolenie dla Członków Rady i pracowników BiuraTermin oceny wniosków

W dniu 19 maja 2017 r. odbędzie się się III posiedzenie Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior, poświęcone ocenie złożonych wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - przedsięwzięcie nr 2.1.2 Rozwój istniejących przedsiębiorstw.Szkolenie dla LGD

Pracownicy Biura WLGD Kraina Lasów i Jezior wzięli udział w szkoleniuInformacja o zakończonym naborze wniosków

W dniu 28 kwietnia 2017 roku zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia 2.1.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw.