Informacja dla beneficjentów "Małych projektów"

Poniżej przekazujemy otrzymaną informację z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.Posiedzenie Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior

W dniu 28 czerwca 2010 r. w Lesznie odbyło się posiedzenie Rady naszego stowarzyszenia, poświęcone rozpatrzeniu odwołania od wyniku oceny wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru dotyczącego "Małych projektów" oraz ustaleniu ostatecznych list operacji wybranych i nie wybranych w ramach tego naboru.Ocena wniosków - Małe projekty

W dniu 9 czerwca 2010 r. odbyło się posiedzenie Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior, poświęcone ocenie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w zakresie tzw. małych projektów.Informacja o zakończonym naborze wniosków - małe projekty

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? w zakresie operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 PROW, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów, zostało złożonych 39 wniosków.Posiedzenie Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior

W dniu 14 maja 2010 r. w Lesznie odbyło się posiedzenie Rady naszego stowarzyszenia, poświęcone ocenie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania ?Odnowa i rozwój wsi?.Informacja o zakończonym naborze wniosków - działanie "Odnowa i r

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ?Odnowa i rozwój wsi? zostało złożonych 10 wniosków.Szkolenia małe projekty

WLGD Kraina Lasów i Jezior serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie z prawidłowego przygotowania wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami w ramach tzw. małych projektów.Ogłoszenie naboru wniosków

W dniu 26 kwietnia 2010 r. opublikowana została informacja o możliwości składania za pośrednictwem WLGD Kraina Lasów i Jezior wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? w zakresie operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 PROW, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi: tzw. ?małych projektów?Nabór na wolne stanowisko pracy

Zarząd Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. administracji i kadrowychZapisy na szkolenia

WLGD Kraina Lasów i Jezior organizuje bezpłatne szkolenia z przygotowania wniosków z zakresu tzw. Małych projektówSpotkania Informacyjne Małe projekty

W pierwszej połowie kwietnia br. na terenie Krainy Lasów i Jezior odbył się cykl spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów tzw. małych projektów w ramach Programu LEADER, organizowanych przez WLGD w porozumieniu z gminami-członkami naszego stowarzyszenia.Spotkanie w Rokosowie

W dniach 7-8 kwietnia br. roku w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie odbyło się szkolenie dotyczące partnerstwa i współpracy Lokalnych Grup Działania z terenu całej Wielkopolski z Samorządem Województwa w zakresie formalnym, merytorycznym i wspierającym rozwój obszarów wiejskich.Spotkania Informacyjne

WLGD Kraina Lasów i Jezior organizuje cykl spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów działania tzw. małych projektów w ramach Programu LEADER.Ogłoszenie naboru wniosków

W dniu 30 marca 2010 r. opublikowana została informacja o możliwości składania za pośrednictwem WLGD Kraina Lasów i Jezior wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ?Odnowa i rozwój wsi?Umowa na funkcjonowanie

W dniu 23 marca 2010 r. Prezes WLGD Kraina Lasów i Jezior Krzysztof Benedykt Piwoński oraz Skarbnik Bernadeta Szalewska podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu umowę na funkcjonowanie naszej LGD na 2010 r.Nabór na wolne stanowisko pracy

Zarząd Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. realizacji projektówSzkolenie w Rokosowie

W dniach od 11 do 12 lutego w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie odbyło się szkolenie dla przedstawicieli lokalnych grup działania odpowiedzialnych za przygotowanie i zatwierdzanie dokumentów finansowych związanych z działalnością LGD. Szkolenie przygotowane zostało przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.Posiedzenie Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior

W dniu 2 grudnia 2009 r. w Lesznie odbyło się kolejne posiedzenie Rady naszego stowarzyszenia. Członkowie Rady podjęli m. in. uchwały w sprawie wyboru nowego członka Rady, wyboru Wiceprzewodniczącego oraz wysokości składek członkowskich na 2010 r., a także uchwalili zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju.IV Walne Zebranie Członków WLGD

W dniu 2 grudnia 2009 r. w Lesznie odbyło się IV Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior.