Spotkania Informacyjne Małe projekty

W pierwszej połowie kwietnia br. na terenie Krainy Lasów i Jezior odbył się cykl spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów tzw. małych projektów w ramach Programu LEADER, organizowanych przez WLGD w porozumieniu z gminami-członkami naszego stowarzyszenia.

Czytaj więcej
Spotkanie w Rokosowie

W dniach 7-8 kwietnia br. roku w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie odbyło się szkolenie dotyczące partnerstwa i współpracy Lokalnych Grup Działania z terenu całej Wielkopolski z Samorządem Województwa w zakresie formalnym, merytorycznym i wspierającym rozwój obszarów wiejskich.

Czytaj więcej
Spotkania Informacyjne

WLGD Kraina Lasów i Jezior organizuje cykl spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów działania tzw. małych projektów w ramach Programu LEADER.

Czytaj więcej
Ogłoszenie naboru wniosków

W dniu 30 marca 2010 r. opublikowana została informacja o możliwości składania za pośrednictwem WLGD Kraina Lasów i Jezior wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ?Odn…

Czytaj więcej
Umowa na funkcjonowanie

W dniu 23 marca 2010 r. Prezes WLGD Kraina Lasów i Jezior Krzysztof Benedykt Piwoński oraz Skarbnik Bernadeta Szalewska podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu umowę na funkcjonowanie naszej LGD na 2010 r.

Czytaj więcej
Szkolenie w Rokosowie

W dniach od 11 do 12 lutego w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie odbyło się szkolenie dla przedstawicieli lokalnych grup działania odpowiedzialnych za przygotowanie i zatwierdzanie dokumentów finansowych związanych z działalnością LGD. Szkolenie przygotowane zostało przez Sekretariat Region…

Czytaj więcej
Posiedzenie Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior

W dniu 2 grudnia 2009 r. w Lesznie odbyło się kolejne posiedzenie Rady naszego stowarzyszenia. Członkowie Rady podjęli m. in. uchwały w sprawie wyboru nowego członka Rady, wyboru Wiceprzewodniczącego oraz wysokości składek członkowskich na 2010 r., a także uchwalili zmiany w Lokalnej Strategii Rozwo…

Czytaj więcej