Ogłoszenie naborów wniosków

W dniu 14 października 2010 r. opublikowana została informacja o możliwości składania za pośrednictwem WLGD Kraina Lasów i Jezior wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań ?Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw? i ?Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej?.Zapisy na szkolenia

WLGD Kraina Lasów i Jezior organizuje bezpłatne szkolenia z przygotowania wniosków z zakresu działań wdrażanych w ramach Programu LEADER - "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" i "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"Spotkania Informacyjne

WLGD Kraina Lasów i Jezior we współpracy z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje cykl spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów Programu LEADER w ramach działań "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".Konferencja w Rokosowie

W dniach 13-14 września 2010 r. w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie odbyła się konferencja ?Leader w Polsce ? perspektywy zmian?.Konferencja w Ślesinie

W dniach 9?11 września 2010 r. w Ślesinie odbyła się konferencja ?Kryształy Wielkopolski- wodne, podziemne, gospodarcze i z kopytami?Wizyta delegacji z Holandii

W dniach 24-26 sierpnia 2010 r. gościliśmy na terenie Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior przedstawicieli holenderskiej lokalnej grupy działania LEADER De Baronie.Szkolenie dla beneficjentów małych projektów

WLGD Kraina Lasów i Jezior serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie dla beneficjentów tzw. ?Małych projektów?. Tematem warsztatów będą zagadnienia związane m.in. ze zgodną z wytycznymi realizacją projektu i przygotowanie operacji do prawidłowego rozliczenia.Szkolenie kadr wdrażających LSR

W dniach 12-13 sierpnia 2010 r. odbyło się szkolenie dla członków Rady, członków Zarządu i pracowników Biura WLGD.Informacja dla beneficjentów "Małych projektów"

Poniżej przekazujemy otrzymaną informację z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.Posiedzenie Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior

W dniu 28 czerwca 2010 r. w Lesznie odbyło się posiedzenie Rady naszego stowarzyszenia, poświęcone rozpatrzeniu odwołania od wyniku oceny wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru dotyczącego "Małych projektów" oraz ustaleniu ostatecznych list operacji wybranych i nie wybranych w ramach tego naboru.Ocena wniosków - Małe projekty

W dniu 9 czerwca 2010 r. odbyło się posiedzenie Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior, poświęcone ocenie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w zakresie tzw. małych projektów.Informacja o zakończonym naborze wniosków - małe projekty

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? w zakresie operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 PROW, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów, zostało złożonych 39 wniosków.Posiedzenie Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior

W dniu 14 maja 2010 r. w Lesznie odbyło się posiedzenie Rady naszego stowarzyszenia, poświęcone ocenie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania ?Odnowa i rozwój wsi?.Informacja o zakończonym naborze wniosków - działanie "Odnowa i r

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ?Odnowa i rozwój wsi? zostało złożonych 10 wniosków.Szkolenia małe projekty

WLGD Kraina Lasów i Jezior serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie z prawidłowego przygotowania wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami w ramach tzw. małych projektów.Ogłoszenie naboru wniosków

W dniu 26 kwietnia 2010 r. opublikowana została informacja o możliwości składania za pośrednictwem WLGD Kraina Lasów i Jezior wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? w zakresie operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 PROW, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi: tzw. ?małych projektów?Nabór na wolne stanowisko pracy

Zarząd Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. administracji i kadrowychZapisy na szkolenia

WLGD Kraina Lasów i Jezior organizuje bezpłatne szkolenia z przygotowania wniosków z zakresu tzw. Małych projektówSpotkania Informacyjne Małe projekty

W pierwszej połowie kwietnia br. na terenie Krainy Lasów i Jezior odbył się cykl spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów tzw. małych projektów w ramach Programu LEADER, organizowanych przez WLGD w porozumieniu z gminami-członkami naszego stowarzyszenia.Spotkanie w Rokosowie

W dniach 7-8 kwietnia br. roku w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie odbyło się szkolenie dotyczące partnerstwa i współpracy Lokalnych Grup Działania z terenu całej Wielkopolski z Samorządem Województwa w zakresie formalnym, merytorycznym i wspierającym rozwój obszarów wiejskich.Spotkania Informacyjne

WLGD Kraina Lasów i Jezior organizuje cykl spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów działania tzw. małych projektów w ramach Programu LEADER.