Konkurs fotograficzny „PROW w obiektywie – druga edycja”

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „PROW w obiektywie – druga edycja” organizowanym przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa wielkopolskiego działającą w ramach Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkop…

Czytaj więcej
Nowe formularze umów

W dniu 21 maja 2021 r. weszło w życie Zarządzenie Prezesa ARiMR Nr 42/2021 wprowadzające zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (8z) na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem p…

Czytaj więcej
Ważne informacje dla wnioskodawców PROW 2014-2020

Ważne informacje dla wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach PROW 2014-2020 zostały pozostawione bez rozpatrzenia w związku ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii

Czytaj więcej
Już możesz zapisać się do akcji Masz Głos!

Ruszył nabór do akcji Masz Głos 2021 – programu Fundacji Batorego dla organizacji społecznych, grup nieformalnych i aktywistów z całej Polski, którzy działają dla swoich lokalnych środowisk. Mogą zajmować się różnymi sprawami: ekologią, przestrzenią publiczną, lokalnymi przepisami, edukacją, działan…

Czytaj więcej
Zapraszamy na spotkanie

WLGD Kraina Lasów i Jezior serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne - konsultacyjne dla potencjalnych Beneficjentów Przedsięwzięcia 1.1.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej - nabór wniosków będzie prowadzony od 6 do 20 kwietnia 2021 r.

Czytaj więcej
Aneks do Umowy Ramowej

W dniu 27 stycznia 2021 r. WLGD Kraina Lasów i Jezior zawarła kolejny aneks do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czytaj więcej
Nowe formularze umów

21 grudnia 2020 r. weszło w życie Zarządzenie Prezesa ARiMR Nr 160/2020 wprowadzające zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (5z) na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokal…

Czytaj więcej
Informacja o zakończonym naborze wniosków

Zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Czytaj więcej