Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Po raz drugi zostanie zorganizowany ogólnopolski konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich. Do udziału zapraszamy wszystkie Koła Gospodyń wiejskich.Ważna zmiana

ARiMR wydała interpretacje, które wprowadzają ważną zmianę dla beneficjentów działania 2.1.1. Zakładanie nowej działalności gospodarczej.Formularz de minimis

W związku z licznymi zapytaniami publikujemy wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, jaki stanowi załącznik do wniosku o przyznanie pomocy.Materiały dla beneficjentów

WLGD Kraina Lasów i Jezior udostępnia materiały informacyjne dla osób zainteresowanych aplikowaniem o premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.Bezpłatne warsztaty z tworzenia biznesplanów

WLGD Kraina Lasów i Jezior informuje potencjalnych beneficjentów działania 2.1.1. Zakładanie nowej działalności gospodarczej o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach z tworzenia biznesplanów.Nabory wniosków ogłoszone

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaakceptował terminy naborów wniosków o przyznanie pomocyZapraszamy na spotkanie

WLGD Kraina Lasów i Jezior serdecznie zaprasza na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Przedsięwzięcia 1.1.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznejZapisy na bezpłatne szkolenia

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania LSR Krainy Lasów i Jezior na Przedsięwzięcie 2.1.1 Zakładanie nowej działalności gospodarczej rozpoczynamy zapisy na bezpłatne warsztaty dla potencjalnych beneficjentów tego działaniaOcena operacji zakończona

Zostały ocenione wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach naborów nr 13/2021, 14/2021 i 15/2021.Dodatkowe środki dla WLGD Kraina Lasów i Jezior

W dniu 28.10.2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Prezes WLGD Kraina Lasów i Jezior Krzysztof Benedykt Piwoński i Skarbnik stowarzyszenia Maciej Tomaszewski podpisali z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim aneks do umowy ramowej.Konkurs „Aktywne Koła Gospodyń Wiejskich w Wielkopolsce”

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ogłasza konkurs: „Aktywne Koła Gospodyń Wiejskich w Wielkopolsce”„Małe Wielkie Dzieła: Gostyńskie Produkty Lokalne”

Grupa Nieformalna GOstyńska Akcja re-ANIMACJA zaprasza do wspólnego działania.Walne Zebranie Członków

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków WLGD Kraina Lasów i Jezior.Nowe formularze wniosków

W dniu 26 sierpnia 2021 r. weszło w życie Zarządzenie Prezesa ARiMR Nr 83/2021 wprowadzającego zaktualizowany formularz wniosku o przyznanie pomocy (4z) na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020,Uwaga- Konkurs !!! Strona internetowa przewodnikiem po agroturystyce..

Samorząd Województwa Wielkopolskiego organizuje Konkurs dla wielkopolskich gospodarstw agroturystycznych pn. „Strona internetowa przewodnikiem po agroturystyce w Wielkopolsce” Stanowi on kontynuację odbywającego się od 2007 roku „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki wiejskiej w Wielkopolsce” w nieco innej formie. Tym razem ocenie będą podlegać strony internetowe agroturystyk.Zaproszenie na szkolenie

W związku z ogłoszeniem kolejnych naborów wniosków o przyznanie pomocy, WLGD Kraina Lasów i Jezior serdecznie zaprasza na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów.Kolejne nabory wniosków ogłoszone

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaakceptował terminy naborów wniosków o przyznanie pomocyKonkurs fotograficzny „PROW w obiektywie – druga edycja”

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „PROW w obiektywie – druga edycja” organizowanym przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa wielkopolskiego działającą w ramach Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów

W imieniu Pana Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego serdecznie zapraszamy do udziału w XX edycji konkursu Wojewódzkiego „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”Konsultacje Społeczne - Zmiany w LSR Kraina Lasów i Jezior

WLGD Kraina Lasów i Jezior zaprasza do wzięcia udziału w procesie aktualizacji naszej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Kolejne aneksy do umów

ARiMR wprowadziło do stosowania kolejne aneksy do umów przyznania pomocy.