Szkolenie w Rokosowie

W dniach od 11 do 12 lutego w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie odbyło się szkolenie dla przedstawicieli lokalnych grup działania odpowiedzialnych za przygotowanie i zatwierdzanie dokumentów finansowych związanych z działalnością LGD. Szkolenie przygotowane zostało przez Sekretariat Region…

Czytaj więcej
Posiedzenie Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior

W dniu 2 grudnia 2009 r. w Lesznie odbyło się kolejne posiedzenie Rady naszego stowarzyszenia. Członkowie Rady podjęli m. in. uchwały w sprawie wyboru nowego członka Rady, wyboru Wiceprzewodniczącego oraz wysokości składek członkowskich na 2010 r., a także uchwalili zmiany w Lokalnej Strategii Rozwo…

Czytaj więcej