Wszystkie 12 złożonych wniosków zostało ocenione jako zgodne z ogłoszeniem o naborze i LSR, z czego 11 operacji uzyskało minimalną liczbę punktów w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru, wymaganą, aby znaleźć się na liście operacji wybranych do finansowania. Te operacje mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy. Jedna operacja w wyniku przeprowadzonej oceny w zakresie spełniania przez operację lokalnych kryteriów wyboru nie uzyskała minimalnej liczby punktów i tym samym nie została wybrana do finansowania.

Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2017 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” oraz zgodnych z Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) objętą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Krainy Lasów i Jezior oraz operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2017.

Pliki do pobrania:
uchwala_lista_operacji_zgodnych_z_lsr_3.pdf
uchwala_lista_operacji_wybranych_3.pdf
protokol_iii_posiedzenia_rady_wlgd_19-05-2017.pdf